Partijen moeten in beweging komen 4

De lijsttrekkers van de regeringspartijen behoeven ons niet te gaan vertellen wat er bereikt is gedurende twee paarse kabinetten. Dat weet iedereen en niemand ontkent dat of is niet capabel om dat te onderkennen.

Wat zij nu moeten doen is duidelijk erkennen, dat een aantal beleidsterreinen is verwaarloosd, c.q. de betekenis ervan ernstig onderschat en aangeven wat zij daaraan zullen gaan doen. Niet alleen met woorden, maar nu al met duidelijke initiatieven voor wetgeving.

Zeggen dat men een gele kaart heeft gekregen, is precies dat wat de kiezer zo verveelt. De kiezer wil dat er eindelijk echt iets wordt gedaan, met name aan die verwaarloosde beleidsterreinen en de kiezer wil dat er niet meer met fraudeurs en andere criminelen wordt `geschikt' (meestal in wederzijds voordeel, dus ook voor de wetsovertreder).

Met nog eens zeggen wat men allemaal zo goed heeft gedaan, schieten we niets op. Als men zo doorgaat, volgt in mei een tweede gele kaart en dat betekent rood: wegwezen.

    • Anton Gerits