Partijen moeten in beweging komen 2

Uitspraken als zou Pim Fortuyn de politieke horizon in Nederland totaal veranderd hebben, doen mijns inziens Fortuyn te veel eer aan. Die eer komt eerder de gezamenlijke media toe, die rollebollend over elkaar, gewapend met foto/video-camera en/of microfoon zo dicht mogelijk bij dit `fenomeen' proberen te komen en vervolgens alle rubrieken op radio, televisie en in de dagbladen daarmee voor een zeer groot percentage vullen. Zou het succes even groot geweest zijn indien de media de heer Fortuyn zouden hebben doodgezwegen? Waarschijnlijk, neen, wel zeker niet. Het past de media daarom enige terughoudendheid te betrachten om te voorkomen dat niet de politici zelf, maar zij de politieke verhoudingen (bewust of onbewust?) gaan bepalen.

    • H.W. Stiel