Militair is een beetje braver

Het aantal militairen dat een tuchtstraf opliep, is in 1999 en 2000 licht gedaald. Na een kleine piek in 1998, toen ruim 7 procent van de militairen met het tuchtrecht in aanraking kwam, is dat in 1999 en 2000 tot iets meer dan 5,3 procent gedaald. Dat heeft staatssecretaris Van Hoof (Defensie) gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. Verreweg de meeste straffen werden opgelegd wegens ongeoorloofde afwezigheid, onjuiste dienstvervulling, het niet opvolgen van dienstvoorschriften en incorrect gedrag. Af en toe ging het om ernstiger zaken, als diefstal en andere misdragingen.