Meppende bejaarden

Aan mannen die hun vrouw slaan wijdden de media de afgelopen decennia vele stukjes en filmpjes. Alles weten we inmiddels over de meppers en de gemepten: waarom ze meppen en zich laten meppen en hoe je het meppen kunt stoppen. Het onderwerp is, onvriendelijk gezegd, uitgekauwd (wat weer iets anders is dan opgelost). Maar zie, een subthema diende zich aan, waardoor nu toch op het thema kan worden voortgeborduurd: ouderenmishandeling. Volgens de documentaire van Marijke Vreeburg wordt één op de twintig bejaarden die zelfstandig woont op enigerlei wijze mishandeld door familieleden of andere naasten die voor ze zorgen.

In Geen leuke oude dag komen dader, slachtoffer en hulpverlener aan het woord. Het interessantst is de dader, meneer Van der Tak. Veertig jaar naar tevredenheid getrouwd, nooit een klap uitgedeeld. Tot een paar jaar geleden. ,,Ze werd dement. Ze deed het ene of het andere fout, dan werd ik kwaad en gaf haar weer een klap.'' Hij noemt voorbeelden en wordt weer boos bij de herinnering, tot agressie onverbloemd zijn ogen uitstraalt. ,,Nooit deed ze meer een behaatje aan, dat vergat ze gewoon.'' Boodschappen moest hij zelf doen en tien paar ogen had hij nodig, om zijn vrouw te behoeden voor onheil. Uren zou je kunnen luisteren en kijken naar meneer Van der Tak en zijn kruitvat van gevoelens. Maar de camera schakelt al snel over naar meneer P., volgens zijn hulpverleners van Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling ,,financieel mis-behandeld'' door zijn familie. Je gunt het meneer P. niet, familieleden die zijn uitkering jatten en hem opzadelen met schulden. Maar naast medelijden voel je als kijker snel verveling. Want meneer P. gaat niet leven, hij is en blijft `slachtoffer'. Waar zijn zijn ploertige familieleden, met hún kant van het verhaal? In plaats daarvan komen hulpverleners langs, die uitleggen dat daders óók slachtoffers zijn. Boeiend wordt het pas weer als meneer Van der Tak op bezoek gaat bij zijn vrouw, inmiddels veilig in het verpleeghuis. ,,Herinner je je wat ik ben?'' vraagt hij, dreiging in zijn stem. ,,Niet papa?'', vraagt zij. ,,Ik ben je man'', zegt hij boos. Zijn vrouw ziet er ineens uit als een geknakte bloem.

Geen leuke oude dag, IKON, Ned.1, 23.05-23.28u.

    • Rentsje de Gruyter