Krappe meerderheid FNV akkoord met WAO-voorstel

De vakcentrale FNV heeft ondanks verzet van FNV Bondgenoten steun gekregen voor het voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor een nieuw WAO-stelsel. De federatieraad, met daarin alle FNV-bonden, heeft hier gisteren in meerderheid mee ingestemd.

Volgens het SER-akkoord krijgen alleen nog mensen die minimaal vijf jaar niet kunnen werken een WAO-uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten blijven werken en krijgen een aanvulling op hun loon. De ziektewet moet twee jaar gaan gelden.

FNV Bondgenoten, met bijna een half miljoen leden verreweg de grootste van de veertien FNV-bonden, bleef samen met de Politiebond en de FNV Vrouwenbond bezwaren houden, maar legt zich bij het meerderheidsstandpunt neer. De voorzitters van deze drie bonden verklaarden zich aan het SER-akkoord te zullen houden. FNV Bondgenoten-voorzitter H. de Vries: ,,Voor ons is het heel simpel. Of we leggen ons bij de meerderheid neer, of we zeggen ons lidmaatschap van de FNV op. Dat laatste willen we niet.'' Hij zei weinig gunstige effecten te verwachten van het SER-plan.

Met de instemming van de vakcentrale FNV is een unaniem SER-advies dichterbij gekomen. De SER, waarin werkgevers, vakbonden en kroonleden zitting hebben, verwacht volgende week vrijdag het advies definitief vast te stellen. Mogelijk zijn enkele kroonleden tegen, zoals directeur H. Don van het Centraal Planbureau of directeur N. Wellink van De Nederlandsche Bank. Dan nog kan sprake zijn van een unaniem advies, als zij zich bijvoorbeeld onthouden van stemmen.

Het CNV besluit 20 maart naar verwachting positief over het akkoord. De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben al ingestemd.

Alle bonden hadden de meeste moeite met het onderdeel van het SER-plan om vakbonden en werkgevers te verbieden bij CAO-onderhandelingen afspraken te maken over het aanvullen van het loon in het tweede ziektejaar. Zieke werknemers zullen dan nog maar 70 procent van hun loon ontvangen.

AbvaKabo, waarvan vandaag overigens nog de bondsraad moet instemmen, ging uiteindelijk akkoord, nadat FNV-bestuurder en SER-lid A. Jongerius had uitgelegd dat er wel in CAO's geregeld mag worden dat zieke werknemers die voor een klein deel werken, meer dan die 70 procent krijgen.

,,Werken moet lonen. Daarover zijn we het eens'', zei FNV-voorzitter L. de Waal na afloop van de federatieraad. Werkgeversorganisatie MKB Nederland legt dit onderdeel van het SER-plan overigens anders uit. ,,Ziek is ziek. Wie toch gaat werken, doet dat als therapie'', aldus MKB-onderhandelaar A. van Delft.

In zijn laatste stuk sloot de SER een aantal ziekten uit voor de WAO, zoals burn-out, overspannenheid, whiplash en ME, wat extra bedenkingen wekte bij de de FNV-bonden. Na een toelichting van Jongerius trokken de bonden hun bezwaren op dit punt in. Keuringsartsen zullen altijd een individuele beoordeling doen, ook al staat er in het akkoord dat de lijsten met ziekten `dwingend' zullen worden gehanteerd. Keuringsartsen zullen in het SER-voorstel ook niet meer de beslissing nemen over een WAO-uitkering. Die taak krijgen nieuw te vormen commissies op basis van rapporten van keuringsarts en arbeidsdeskundige.