Kamer blokkeert Waddenplannen

De Tweede Kamer wil verdere aantasting van de Waddenzee voorkomen en wijst daarom diverse plannen van het kabinet voor dit gebied af.

Dit bleek gisteren tijdens een overleg met minister Pronk (Milieu) en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuur) over allerlei activiteiten zoals gasboringen, plaatsing van windmolens, kokkelvisserij, uitbreiding van havens en militaire oefeningen. Zaken die worden vastgelegd in een Planologische Kernbeslissing (PKB).

Op de VVD na bleken alle fracties tegen nieuwe mijnbouwactiviteit in het Waddengebied. Proefboringen naar gas moeten niet worden toegestaan, vinden de fracties. Onderzoek naar de mogelijkheid van boringen, zoals het kabinet wil, is overbodig, aldus de meerderheid in de Kamer. Onlangs nog stelde minister Jorritsma (Economische Zaken) dat de kleine gas- en olievelden in de nabije toekomst ook in exploitatie moeten worden genomen. Zij woonde de discussie gisteren niet bij. Minister Pronk (Milieu) verzette zich tegen de afwijzing door de Kamer.Hij waarschuwde dat hierdoor de discussie over proefboringen weer zal oplaaien: ,,Dan gaat de doos van Pandora open''. De lopende studies naar boringen zijn na de verkiezingen gereed.

De hele Kamer bleek tegen het kabinetsplan om mee te werken aan een windmolenpark bij de Afsluitdijk, zoals de provincies Friesland en Noord Holland hebben bedacht. Nog tijdens het overleg liet Pronk schriftelijk weten dat het kabinet hier, bij wijze van uitzondering, aan mee wil werken. De woordvoerders vinden dat echter onverantwoord voor de vogels en wegens de verstoring van de open ruimte. Pronk: ,,Maar we moeten het toetsen, toetsen en nog eens toetsen''. Hij hield de woordvoerders voor ,,niet goed politiek bezig te zijn als je niet eens oppert om het te willen onderzoeken''. Uiteindelijk beloofde hij te bekijken of het IJsselmeer een geschikte uitwijkmogelijkheid biedt.

De Kamer wijst ook de plaatsing van Orion-vliegtuigen op het militaire vliegveld De Kooy bij Den Helder af. De starts en landingen van deze toestellen vormen een te grote verstoring van het natuurgebied, menen de verschillende woordvoerders. Voor de vliegtuigen moet een andere basis worden gevonden als het vliegkamp Valkenburg bij Leiden wordt opgeheven ten behoeve van woningbouw.