Jorritsma laakt `protectionisme' VS

,,Waarom zou de meest moderne en innovatieve economie, met productiviteitscijfers waar andere landen slechts van kunnen dromen, zichzelf afsluiten van wereldwijde handel? Het slaat nergens op.''

Aldus de Nederlandse minister van Economische Zaken vandaag in de tekst van een toespraak die zij zou houden voor de European American Business Club in Washington. Jorritsma voegde er aan toe dat zij niet graag aanneemt dat de Amerikaanse politiek wordt bepaald door protectionisten uit verouderde industrieën.

De bewindsvrouw zou eerder op de dag gesprekken voeren met de Amerikaanse minister van handel, Evans, en zijn collega van energie, Abraham. Met Evans zou zij het hebben over de recent aangekondigde tariefbarrière voor geïmporteerd staal, en verder over biotechnologie en Schiphol. Met Abraham wilde zij spreken over energiebeleid en duurzame energie.

In haar toespraak legde Jorritsma verband tussen de gulle wetgeving die het Amerikaanse Congres heeft aangenomen en president Bush waarschijnlijk zal tekenen ter subsidiëring van de Amerikaanse boeren, de staalmaatregelen en de druk die het Congres uitoefent op de regering-Bush om te zorgen dat binnen de Wereldhandelsorganisatie meer ruimte wordt gecreëerd om beschermingmaatregelen te treffen voor nationale industrietakken.

De Nederlandse minister riep haar gehoor gisteren in Washintgon op de stem te verheffen tegen ,,de protectionistische lobby die het op het ogenblik voor het zeggen heeft''. Jorritsma waarschuwde dat het afschermen van de eigen industrie een slecht voorbeeld is dat navolging in andere landen zou kunnen krijgen. ,,En daar heeft niemand baat bij.''