Irak reageert met bravoure

Met een mengeling van bravoure en diplomatieke charme probeert Irak te voorkomen dat Amerikaanse dreigementen van militaire actie tegen het regime in Bagdad worden bewaarheid. President Saddam Hussein bezwoer zaterdag dat hij ,,niet bang is voor dreigementen''. Vice-premier Tariq Aziz, Saddams spreekbuis, waarschuwde via de Iraakse pers van gisteren dat de Amerikaanse belangen in de Arabische wereld gevaar lopen in het geval het toch tot een aanval komt. ,,Irak heeft oorlog gevoerd tegen de Verenigde Staten, en weet hoe dat moet'', zei hij in een verwijzing naar de voor Irak rampzalig afgelopen Golfoorlog van 1991. ,,Als Bush junior Irak binnenvalt, zal hij falen omdat het Iraakse volk tot het eind zal vechten [..] Het was niet de jungle die de Vietnamezen in staat stelde te winnen, maar vastbeslotenheid. De Irakezen zullen in elke straat en elk huis vechten'', zei hij tegenover de Franse krant Le Figaro.

Tegelijk spant Bagdad zich in over de band van het Israëlisch-Palestijnse conflict de Arabische wereld aan zijn zijde te krijgen. Vice-president Taha Yassin Ramadan riep zaterdag op tot een jihad, een heilige oorlog, tegen de joodse staat die geringe populariteit bij de Arabische bevolkingen geniet. Aziz op zijn beurt riep ,,de Arabische massa's'' op om hun steun aan de Palestijnse opstand te versterken. Daarbij wees hij op het goede voorbeeld van Saddam Hussein, die had besloten de financiële hulp aan de gezinnen van gedode Palestijnen van 10.000 dollar te verhogen tot 25.000 dollar. Het jonge vredesplan van Saoedi-Arabië wordt daarbij als ,,verraad'' afgewezen – maar Bagdad heeft dan ook niet de illusie het Saoedische koningshuis als bondgenoot tegen Amerika te kunnen werven.

De Iraakse krant Babel, eigendom van Saddams zoon Uday, suggereerde vorige week dat Irak de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties wel eens – onder strikte voorwaarden – weer zou kunnen toelaten. Bagdad heeft dat steeds als ondenkbaar van de hand gewezen sinds het vertrek van de inspecteurs in 1998, voorafgaand aan een Amerikaans-Brits luchtoffensief. Terugkeer van de inspecteurs is een zeer belangrijke eis van de internationale gemeenschap, die vreest dat Irak in de tussentijd volop aan het werk is gegaan met de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Maar onderhandelingen met de VN leverden enkele dagen later nog niets op, hoewel de sfeer wel aanzienlijk vriendelijker was dan bij de laatste gesprekken een jaar eerder. En vice-president Ramadan herhaalde zondag dat Irak blijft weigeren ,,de spionnenteams'' te laten terugkeren.

    • Carolien Roelants