`EU handelt in strijd met eigen handvest'

De Europese Unie houdt zich niet aan haar eigen Handvest van Grondrechten, dat de Europese regeringsleiders ruim een jaar geleden plechtig hebben afgekondigd. Volgens de Europese ombudsman, Jacob Söderman, staan zij in strijd met dit handvest bij de werving van personeel discriminatie op grond van leeftijd toe.

Zolang dat niet verandert weigert Söderman mee te doen met een gezamenlijk bureau voor personeelswerving van alle Europese instellingen. Volgens een memorandum over dit bureau mogen voor ambtelijke functies leeftijdsgrenzen worden gesteld. Artikel 21 van het handvest verbiedt discriminatie op grond van leeftijd.

Söderman heeft de voorzitter van het Europees Parlement, Pat Cox, eraan herinnerd dat Europarlementariërs het handvest vorig jaar nog ,,de wet van de volksvertegenwoordiging'' noemden. Hij heeft voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie erop gewezen dat deze het handvest tot een toetssteen van zijn beleid wilde maken. Het Europees Parlement en de Europese Commissie behoren tot de instellingen die aan het bureau voor personeelswerving willen meedoen.

Uit onderzoek van de ombudsman is gebleken dat Europese instellingen personeel ouder dan 45 jaar dikwijls discrimineren en uitsluiten van functies. Söderman heeft ook kritiek op een voorgestelde wijziging van het reglement voor Commissieambtenaren, dat leeftijdsdiscriminatie bij werving nadrukkelijk mogelijk maakt.

Het Handvest voor de Grondrechten maakt formeel geen deel uit van de EU-verdragen. Maar volgens Söderman is het daarom niet minder bindend voor de EU-instellingen. Anders betekent het ,,dat Europese burgers moeten begrijpen dat zelfs de meest plechtige beloften van politici niet serieus bedoeld zijn''.

    • Ben van der Velden