De Waddenzee

De Tweede Kamer heeft gisteren vier besluiten aangekondigd die het behoud van de Waddenzee als open natuurgebied veiligstellen. Plannen voor boringen naar aardgas in het Waddengebied zijn definitief geblokkeerd, langs de Afsluitdijk mogen geen windmolens komen en de Orion-patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine mogen niet van vliegkamp Valkenburg naar Den Helder worden verplaatst. Voor havenuitbreiding langs de Waddenkust komt geen toestemming. Het kabinet legt zich bij deze nagenoeg unanieme standpunten van de Kamer – de VVD was tegen uitsluiting van gasboringen – neer. Duidelijker kon het niet: handen af van de Waddenzee.

Voor twee bewindslieden is de opstelling van de Kamer vervelend. Minister Jorritsma (Economische Zaken) heeft zich sterk gemaakt voor de aardgasboringen en het windmolenpark. Ze kan de NAM en de provinciale overheden, die wel windenergie willen maar niet op hun grondgebied, gaan uitleggen dat het feest niet doorgaat. Minister Pronk (Milieu) wil het terrein waar nu het marinevliegkamp Valkenburg ligt bestemmen voor de uitbreiding van Leiden. Nu de Orions niet naar Den Helder mogen, is de kans groot dat Valkenburg gehandhaafd blijft. Het is namelijk ook in gebruik als vliegveld nabij Den Haag voor bezoekende staatshoofden en regeringsleiders.

Het is ongebruikelijk dat de Kamer zich zo ondubbelzinnig voor milieubehoud uitspreekt en economische bestemmingen uitsluit. Alleen de kokkelvisserij zou nog aan banden moeten worden gelegd. Het ligt aan de aard van het wad: in het water van de Waddenzee kunnen geen overheidsplannen worden uitgevoerd voor bedrijfsterreinen, woningbouw, infrastructuur, energienetten, pretparken of bio-industrie. Dat is het unieke aan dit gebied: het is alleen geschikt als natuurlijke open ruimte. Laat dat zo blijven.