Toets uw stem op internet

Meer dan 100.000 mensen hebben de gemeentelijke stemwijzer van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) geraadpleegd voordat ze op 6 maart hun stem uitbrachten. Binnenkort komt de stemwijzer voor de Tweede-Kamerverkiezingen in mei online. Die zal bestaan uit uit 20 tot 25 stellingen, verdeeld over vijf tot zes belangrijke thema's. Kiezers kunnen aangeven of ze het `eens' of `oneens' zijn met een bepaalde stelling. Een neutrale opstelling en `geen mening' behoren ook tot de mogelijkheden. Aan de hand van de antwoorden bepaalt de stemwijzer welke politieke partij het beste bij de deelnemer past.

Een andere site van het IPP, die binnenkort wordt geopend, kan zwevende kiezers helpen bij het bepalen van hun keuze: GeenWoorden.nl. Op die site zal het IPP in samenwerking met de KRO analyseren in hoeverre politieke partijen zich aan hun eigen verkiezingsprogramma's en beloften uit 1998 hebben gehouden.

Wie nu al wil weten op welke partij hij of zij het beste kan stemmen op 15 mei kan de stemtest (`enige juiste remedie tegen zweefstemmerij en zelfbedrog', aldus de redactie) van het webmagazine Writers Block doen. De Writers Block stemtest adviseert tussen PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en D66. De SP doet niet mee omdat kleine partijen met een uitgesproken programma het volgens de redactie niet moeten hebben van zwevende kiezers. Leefbaar Nederland en de Lijst Pim Fortuyn zijn uitgesloten omdat ze geen duidelijk programma hebben. De stemtest is namelijk gebaseerd op de partijprogramma's. ,,Het gebrek aan inhoudelijke stellingname en de wisselvalligheid van de standpunten van deze partij hebben er toe geleid dat opname in deze op inhoud gestoelde Stemtest onmogelijk bleek. Hoeft ook niet. Als u ook ontzettend boos bent, dan weet u waar u terecht kunt.''

De stemtest van Writers Block bestaat uit tien inhoudelijke vragen over hoofdthema's en drie vragen van algemeen politieke aard. Per thema kan de kiezer zelf een gewicht toekennen om aan te geven wat voor hem of bij de verkiezingen de belangrijkste thema's zijn. Per thema verschijnt een vijftal stellingen, voor iedere partij één, die stuk voor stuk beoordeeld moeten worden. De stellingen in de stemtest zijn niet alleen afkomstig uit de verkiezingsprogramma's van de partijen. Er worden ook verklaringen in de media en citaten uit toespraken gebruikt.

Er wordt pas een advies gegeven wanneer op zijn minst zeven van de dertien thema's volledig zijn ingevuld. Op verzoek kan achteraf een gedetailleerde verantwoording van het verstrekte advies gemaidl worden.

De 3033 mensen die de stemtest tot nu toe hebben ingevuld hebben een voorkeur voor de Partij van de Arbeid. De VVD staat op de tweede plaats. Het minst populair is Groen Links. Er wordt in de stemtest ook gevraagd naar de toekomstige premier. Melkert heeft, ondanks de populariteit van de PvdA, niet de voorkeur van de deelnemers aan de test. 31,3 procent wil het liefste Dijkstal (VVD) als premier. Voor Melkert heeft slechts 19,4 procent van de deelnemers een voorkeur. Ruim 37 procent van de deelnemers maakt het overigens niet uit wie er premier wordt.

De stemtest van het digitale magazine Onlijn kijkt alleen naar de lijsttrekkers van de partijen. Het invullen van deze test gaat dan ook veel sneller dan het invullen van de uitgebreide test van Writers Block. Aan de hand van 40 citaten (5 citaten per lijsttrekker) van 8 partijen (VVD, PvdA, D66, CDA, Groen Links, SP, ChristenUnie en de Lijst Pim Fortuyn) kan de kiezer erachter komen bij wie hij of zij zich het best thuisvoelt. Per lijsttrekker krijgt de kiezer een rood of een groen blokje. Rood betekent dat de standpunten van de lijsttrekker niet overeenkomen met die van de kiezer, groen betekent dat de meningen overeenkomen. De grootte van het blokje laat zien in welke mate de kiezer het eens of oneens is met een bepaalde lijsttrekker.

Een andere website met informatie over de komende verkiezingen is Politiek-Digitaal. Op deze site kan op basis van fysieke aantrekkelijkheid op toekomstige Kamerleden gestemd worden. De uitslagen van de `Charming or Alarming'-test worden na 15 mei vergeleken met opiniepeilingen en de echte uitslagen van de verkiezingen.

Websites: www.stemwijzer.nl; www.publiek-politiek.nl; www.geenwoorden.nl; www.writersblock.net; www.onlijn.nl/kenjelijsttrekker; www.politiek-digitaal.nl

[klaver@nrc.nl]

Marie-José Klaver beantwoordt vragen over internet en reageert op bijdragen van lezers. Heeft u een vraag of suggestie, stuur dan een e-mail naar klaver@nrc.nl. Antwoorden en reacties zijn op www.nrc.nl/internet te lezen.

    • Marie-José Klaver