`Referendum over verenigd Ierland'

De Noord-Ierse Unionistenleider David Trimble, eerste minister van het zelfbestuur, wil de provincie een referendum laten houden over een verenigd Ierland. Dat zou volgens hem aantonen dat een meerderheid van de Noord-Ieren de Unie met Verenigd Koninkrijk in stand wil houden.

Trimble heeft dat zaterdag gezegd tijdens de jaarconferentie van zijn partijbestuur in Belfast. De stemming zou kunnen samenvallen met de verkiezingen voor de Noord-Ierse assemblee, volgend jaar, aldus Trimble. Hij gokt dat de uitslag zal aantonen dat ,,ons land de juiste balans van Britsheid en Iersheid biedt, die ieders identiteit respecteert en die van niemand bedreigt''.

Of de Britse regering toestemming geeft voor een referendum is onzeker. De uitslag is op termijn ook een gok, omdat het aantal Noord-Ierse katholieken blijft stijgen en een referendum regelmatig herhaald zou moeten worden. Volgens het Goede Vrijdag-akkoord zou na een referendum de komende tien jaar niet eenzelfde volksraadpleging gehouden mogen worden. In 1973 hield Noord-Ierland voor het laatst een referendum over Ierse eenheid.

De gematigd nationalistische SDLP zei in het geval van een referendum een oproep te doen vóór eenheid te stemmen. In zijn oproep dreigt Trimble juist gematigde katholieken van zich te vervreemden door een verenigd Ierland te omschrijven als een ,,pathetische, sectarische staat.'' De SDLP en het republikeinse Sinn Féin eisen dat Trimble excuus aanbiedt.