OM: ook overheid fout bij Fireworks

Als ambtenaren van de gemeente en het ministerie van Defensie hun taak naar behoren hadden uitgevoerd, was op het Enschedese vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks geen levensgevaarlijke situatie ontstaan. Het openbaar ministerie te Almelo houdt daarom bij het bepalen van zijn eis in het strafproces tegen de beide directeuren van S.E. Fireworks rekening met de rol van de overheid. De eis van het openbaar ministerie, dat vandaag voor de Almelose rechtbank zijn requisitoir uitspreekt, zou pas na het ter perse gaan van deze krant bekend worden.

Een serie explosies bij het bedrijf leidde op 13 mei 2000 tot 22 dodelijke slachtoffers en de verwoesting van de wijk Roombeek. S.E. Fireworks had volgens justitie op zijn terrein te veel en te zwaar vuurwerk opgeslagen. Vandaag gaf de officier van justitie voor de rechtbank overigens toe dat er minder vuurwerk had gelegen dan het opsporingsteam oorspronkelijk meldde. Eerder sprak het OM van 169.508 kilo vuurwerk op het bedrijventerrein. Vandaag stelde de officier dit bij tot 160.146 kilo. Volgens hem was hulpmateriaal zoals ijzerdaad en verpakkingsmateriaal te zwaar meegewogen. Volgens de milieuvergunning mocht het bedrijf 158.000 ton van de lichtste categorie professioneel vuurwerk opslaan.

Justitie besloot eerder de overheid niet te vervolgen omdat dit door een uitspraak van de hoge raad, het zogeheten Pikmeer-2 arrest, niet mogelijk zou zijn. Justitie stelt dat de overheid mede schuld heeft aan het ontstaan van de vuurwerkramp, maar vindt het redelijk en billijk om de beide directeuren wel te vervolgen.

De beide directeuren worden vervolgd voor het overtreden van milieuregels, brand door schuld en illegale verkoop van vuurwerk. De maximaal op te leggen straf is acht jaar cel en een geldboete. R. Bakker en W. Pater, directeuren van S.E. Fireworks, hebben bij hun verdediging voortdurend gewezen op overheidsambtenaren die niet of nauwelijks optraden tegen geconstateerde overtredingen. Volgens justitie mogen de verdachten zich hier niet achter verschuilen. Zij hadden op de hoogte moeten zijn van de gevaren van professioneel vuurwerk, aldus justitie.