Groot protest tegen waterplan in Spanje

In Barcelona is gisteren massaal gedemonstreerd tegen het Nationale Waterplan van de regering Aznar. Het plan, dat voorziet in het aftappen van meer dan 1.000 kubieke hectometer water uit de rivier de Ebro naar Barcelona en het zuiden van Spanje, heeft volgens de tegenstanders verregaande ecologische en sociale gevolgen in de gebieden rond de rivier.

De demonstratie, georganiseerd door de socialistische partij en milieuorganisaties, trok volgens de deelnemers rond de 400.000 personen. De politie hield het aantal deelnemers op 150.000, in regeringskringen schatte men de opkomst op slechts 40.000.

Met het Nationale Waterplan heeft de regering Aznar een oud idee van grootscheepse waterverplaatsing van het regenrijke noorden naar het droge zuiden van Spanje nieuw leven in geblazen. Het water is bedoeld voor de tuinbouw en toeristengebieden in het zuiden. Voor de plannen is een omvangrijke steun bij de Europese Unie aangevraagd. Volgens tegenstanders voldoen de plannen niet aan Europese normen. De techniek van grootscheepse waterverplaatsingen zou een achterhaalde manier zijn om droge gebieden van water te voorzien.

Volgens de Catalaanse leider van de socialisten, Pascual Maragall is de Europese subsidiëring inmiddels twijfelachtig. Afgezien van de milieutechnische gevolgen menen de tegenstanders dat met de opzet van het waterplan vooral de belangen zijn gediend van de grote Spaanse bouwondernemingen die de infrastructuur moeten leveren.

Daarnaast wordt gevreesd voor grondspeculatie in de gebieden in het zuiden die profiteren van de toekomstige waterverplaatsing. De milieubezwaren tegen het waterplan richten zich zowel op de gevolgen die de massale waterverplaatsing heeft op de gebieden in de Pyreneeën als in de delta van de Ebro. De aanleg van nieuwe stuwmeren in de bergen, onderdeel van de waterwerken, zal een deel van de valleien verder ontvolken, zo is de vrees. Het aftappen van het water en de aanleg van nieuwe dammen in de Ebro zal voorts leiden tot een verdere verzilting en zelfs het mogelijk verdwijnen van het moerasgebied in de Ebro-delta, een van Spanjes belangrijkste vogelreservaten.