Geen enkele vos gedood

Tijdens de vossenjacht die zaterdag rond het Lauwersmeergebied was georganiseerd als protest tegen de Flora- en Faunawet, is geen enkele vos neergeschoten. De dertig deelnemende jagers zagen zelfs geen enkele vos, aldus de aanwezige Faunabescherming.

In de nieuwe Flora- en Faunawet die per 1 april ingaat, zijn de regels voor de vossenjacht aangescherpt. De wet houdt geen absoluut jaagverbod in, maar ontneemt de jagers wel een `carte blanche' om ,,te pas en te onpas achter die dieren aan te gaan voor vermaak'', aldus R. Stockmann van de Faunabescherming.

Initiatiefnemer van de jacht en voorzitter van Gewest Noord-West Friesland van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) M. Rienks benadrukt dat de jacht tot doel heeft het aantal vossen te reguleren om het natuurlijk evenwicht in stand te houden. Maar dat is met de nieuwe Flora- en Faunawet praktisch onmogelijk, aldus Rienks, want het zal volgens hem maanden kunnen duren voordat een vergunning wordt afgegeven. De mens is de enige natuurlijke vijand van de vos en die zal het evenwicht dus in stand moeten houden, aldus Rienks.