Eurodeflatie!

Euroinflatie bestaat niet. De vrees was dat er prijsverhogingen zouden optreden door afronding naar boven van de prijzen in euro's. Of dat gebeurd is of niet: dat is geen inflatie. Inflatie is geldontwaarding, gelijktijdige verhoging van prijzen én lonen. Het geld zelf wordt dan minder waard.

De invoering van de euro heeft het tegenovergestelde gevolg gehad. De eenheid van geld is twee komma twee maal zoveel waard geworden. Een liter benzine kost weer ruim één, een brood anderhalf. In landen met hyperinflatie (Brazilië, Duitsland) zijn wel eens nullen geschrapt om de bedragen een normaal aanzien te geven. Bij ons is nu de inflatie van circa dertig jaar in één klap ongedaan gemaakt. De lonen en prijzen van vroeger zijn terug. Als inflatie slecht is, moet dit wel goed zijn.

    • Herbert Blankesteijn