Ziekenhuizen: afval niet meer apart verwerken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de ziekenhuizen vechten het plan aan van minister Pronk (VROM) om ook de komende tien jaar alle ziekenhuisafval te verbranden in een speciale installatie in Dordrecht.

Sinds tien jaar moeten ziekenhuizen hun niet-gevaarlijke maar infectueuze afval in vaten verpakken en transporteren naar de Ziekenhuis Afval Verwerkings Installatie (ZAVIN) in Dordrecht. Dat vinden ze ,,onzin'', aldus een woordvoerder van de gezondheidsinspectie. ,,Daar zijn wij niet blij mee. Het is ontzettend kostbaar. Wij zouden de miljoenen die deze methode kost liever besteden aan betere zorg.''

De zorginstellingen willen het afval zelf desinfecteren om het vervolgens als bedrijfsafval aan te bieden aan een verbrandingsinstallatie in de buurt. De ziekenhuizen denken jaarlijks minimaal vijf miljoen euro te kunnen besparen als de verplichte transporten van hun afval naar Dordrecht worden afgeschaft.

Het aanbieden van ziekenhuisafval bij gewone afvalverbranders is veel goedkoper. Bovendien zou ook het afschaffen van de interne logistiek in ziekenhuizen miljoenen euro's kunnen schelen, zegt directeur Boudijn Uythof van het Milieu Platform Zorgsector. Een ander voordeel is volgens hem dat er niet met infectueus materiaal wordt ,,gesleept''.

Een woordvoerder van minister Pronk stelt dat de verwerking van ziekenhuisafval op één locatie een betere controle op het materiaal mogelijk maakt. Bovendien is de metheode ,,het meest veilig'', zegt de woordvoerder. Verder zijn volgens hem de meeste afvalverbranders ,,niet zo blij'' met ziekenhuisafval. Het voornemen van minister Pronk staat in het onlangs gepresenteerde landelijke afvalbeheerplan. Op dit plan heeft de zorgsector vorige week een officiële reactie gegeven.

De inspectie voor de gezondheidszorg bestrijdt dat het desinfesteren van afval in ziekenhuizen niet veilig zou zijn. ,,Het is goed mogelijk om dit lokaal veilig te doen.''

De verwerkingsinstallatie in Dordrecht verwerkt jaarlijks ongeveer zesduizend ton ziekenhuisafval. Het bedrijf werd tien jaar geleden opgericht en heeft als aandeelhouders de afvalbedrijven Sita en Van Gansewinkel.

Directeur Uythof van het Milieu Platform Zorgsector vermoedt dat de werkelijke reden om verwerking in Dordrecht niet af te schaffen is dat de rijksoverheid contracten is aangegaan met Sita en Van Gansewinkel. Het verbreken van deze contracten zou volgens Uythof leiden tot grote schadeclaims van de bedrijven.

    • Arjen Schreuder