WONEN

De Nieuwe Kaart telt 1.257 plannen van gemeenten voor woningbouw. Niet van al deze plannen is duidelijk hoeveel woningen er zouden moeten komen, maar het bureau ABF Research heeft geschat op basis van de oppervlakte en te bepalen woningdichtheid om hoeveel woningen het zou kunnen gaan: 673.000 woningen op een totaal gebied van 31.000 hectare (ongeveer tweemaal het waddeneiland Texel).

Ruimtedruk Een aanzienlijk deel daarvan is nog niet concreet, maar verkeert in de planfase. De concrete projecten die vóór 2010 klaar zullen zijn, bevatten ongeveer 452.000 woningen. Maar volgens ABF Research kan een groot deel van de projecten die nog in de planfase verkeren, al wel voor dat jaar klaar zijn. Uiteindelijk kan Nederland dan 656.000 woningen extra hebben, boven de 6,5 miljoen die er nu al zijn. Dat is voldoende volgens het scenario waar het kabinet van uitgaat, het `Hoge Ruimtedruk-scenario' uit de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Op provinciaal niveau zijn er grote verschillen. Er zijn vijf provincies die niet genoeg woningbouwplannen hebben om in de behoefte te voorzien: Friesland (komt 13.000 woningen tekort), Gelderland (30.000 tekort), Utrecht (27.000 tekort), Noord-Brabant (51.000 tekort) en Limburg (36.000 tekort). De andere provincies kunnen de behoefte wel dekken. Groningen bijvoorbeeld zelfs ruim: daar zal het woningbestand groeien met 37.000, terwijl de Vijfde Nota een behoefte noteert van 8.000 tot 2010, en 21.000 tot 2020.

Woonomgeving Behalve aantallen zijn ook plekken belangrijk. De Nederlander wil vooral wonen in stadscentra of in groenstedelijke gebieden. Dat zijn ook de plaatsen waar de minste druk wordt gelegd op het open landdschap. Juist in de stadscentra zijn nu relatief weinig woningen, en ook het aanbod van plannen is daar erg laag. Goede woningen in de centra zullen dus schaars blijven.

Bundeling Wel blijft het open landschap nog redelijk gevrijwaard van nieuwbouw. In de Vijfde Nota is het streven vervat woningen vooral te bouwen in steden en aan stadsranden. Daarvoor zijn zogeheten bundelingsgebieden aangewezen waar nieuwbouw zich zou moeten concentreren. Van de huidige woningen staat nu al 67 procent in deze gebieden. De plannen bevinden hierin zich voor 77 procent (gemeten naar aantal woningen). Het rijksbeleid krijgt daarmee dus concreet vorm.

Bron: ABF Research, De Nieuwe Kaart van Nederland