Voormalige Sovjet-Unie levert veel migranten

De meeste nieuwe migranten in Nederland komen sinds twee jaar uit landen van de voormalige Sovjet-Unie. In 2000 en 2001 vestigden zich per jaar meer dan zesduizend nieuwe migranten uit de zogenoemde GOS-landen in Nederland. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie hebben geen sluitende verklaring voor de opvallende stijging van het aantal migranten uit de voormalige Sovjet-Unie. Bij de verstrekking van visa en machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) wordt wel geïnformeerd naar de redenen van iemands komst dan wel vestiging in Nederland, maar daar worden geen statistieken van bijgehouden.

J. de Beer van het CBS zegt dat zijn bureau dat gaat onderzoeken, op basis van informatie die het bureau onlangs heeft ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Een medewerkster van de stichting Russisch Sprekende Gemeenschap in Nederland zegt dat de toename vooral wordt veroorzaakt door huwelijken tussen Nederlandse mannen en vrouwen uit Rusland, Wit-Rusland, de Baltische Staten en Oekraïne. ,,De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel relatiebemiddelingsbureaus bijgekomen. Een bureau heeft gemiddeld tussen de twee- en drieduizend vrouwen in zijn bestand'', aldus de medewerkster.

Vorig jaar hebben 6.310 nieuwe migranten uit de voormalige Sovjet-Unie zich in Nederland ingeschreven, in 2000 waren dat er 6.104. In 1996 bedroeg hun aantal nog minder dan drieduizend.

Asielzoekers worden niet als migranten beschouwd. Pas als hun asielaanvraag is aanvaard of indien ze een halfjaar na hun aankomst zich laten inschrijven in een gemeente, worden ze als migrant geregistreerd.

De cijfers zijn verrassend, omdat de indruk bestond dat de meeste nieuwe migranten afkomstig waren uit de Antillen, Turkije en Marokko. Vorig jaar hebben 5.197 Marokkanen en 6.072 Turken zich gevestigd in Nederland. ,,Turken en Marokkanen vormden in 2000 iets meer dan 10 procent van alle nieuwkomers'', constateert ook prof.dr. H.B. Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit. Hoewel 8.320 Antillianen, tweeduizend meer dan Russisch sprekenden, in Nederland aankwamen, keerden ook ongeveer drieduizend Antillianen terug naar de eilanden.

Russinnen: pagina 25

    • Ahmet Olgun