Verloren jaren van Kok 8

Scheffer heeft gelijk als hij stelt dat er geen ideologische controverses meer zijn: PvdA, D66, CDA en GroenLinks delen op hoofdlijnen hetzelfde gedachtegoed. Daarom kan er van oppositie geen sprake zijn en valt er weinig te kiezen.

Ondertussen begrijpt de burger niet hoe het ongemak, het lijden en de zorgen van een patiënt die eindeloos moet wachten op een medische ingreep door gebrek aan gemeenschapsgeld, te rijmen valt met het gemak waarmee een werknemer een dagje thuis blijft, dankzij het gemeenschapsgeld. Hoe het onaantastbare bastion van verworven rechten te rijmen valt met schoolklassen die naar huis worden gestuurd wegens ATV dagen en hoe een handjevol conducteurs duizenden reizigers in de kou kan laten staan zonder verplichting tot dienstverlening.

De burger begrijpt niet waarom de regering en de gevestigde partijen deze en soortgelijke toestanden waar solidariteit in geen velden of wegen te bespeuren valt, wil handhaven en waarom dit kennelijk toch onaantastbare beginselen zijn in een tijd waarin het niet meer om beginselen zou gaan. En zoekt zijn heil elders.