Verloren jaren van Kok 7

Paul Scheffer schrijft dat zijn bezwaren zich gelijkelijk richten tegen de macht èn tegen de onmacht van de politieke klasse. Die uitspraak vat goed samen waarom Scheffer een zwevende kiezer is geworden en met hem zo vele anderen.

Scheffer is blijkbaar zelf ook getroffen door de `Democratische Ziekte' die Nederland en veel van zijn politici in de greep heeft. Ik verwijt Paars alleen de onmacht en het gebrek aan daadkracht op bepaalde terreinen het is politiek correct democratisch geklets om een politicus zijn macht te verwijten! Ik verwacht van mijn politiek vertegenwoordiger niet een overdreven democratische houding maar deskundigheid, in ieder geval meer deskundigheid dan ik zelf heb. Lang leve de politicus die zo deskundig is dat hij het niet nodig heeft zich onder het volk te begeven.

    • Paul Ophey