Verloren jaren van Kok 5

Scheffer geeft de kracht aan van het Nederlandse politieke bestel maar met name ook de zwakte. Hij vraagt om politici die met hun kritiek naar buiten durven te komen en daar vervolgens ook naar handelen. Op die manier kan men partijen met een populistische inslag weerstaan. Hij vraagt om een samenleving met meer politiek en cultureel zelfvertrouwen. Scheffer hekelt het gedogen, de conflictvermijding en de laisser-faire-houding door de huidige politieke partijen. Scheffer stelt ten slotte vast dat geen van de huidige politieke bewegingen de zijne zijn en velen kunnen zich daar helaas best wat bij voorstellen.

Maar hij verzwakt zijn artikel in hoge mate door te eindigen met de mededeling dat hij op de verkiezingsdag 15 mei voorlopig thuis blijft. Hij had deze laatste zin in het artikel beter kunnen weglaten. Door niet te kiezen versterkt hij precies datgene wat hij in zijn artikel bestrijdt, namelijk de door hem beschreven en verfoeide tendensen die leiden tot een steeds meer `onleefbaar Nederland'.

    • J. van den Bosch