STUDENT OP `GRAND TOUR'

De Christelijke Hogeschool Noord-Nederland in Leeuwarden zoekt expansie niet in fusies, maar in uitbreiding buiten de landsgrenzen. In Qatar, Libanon en Zuid-Afrika staan al nevenvestigingen. Moskou, Aruba en Indonesië moeten volgen.

Vorig jaar wees de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN, 5.500 studenten) een fusie met de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle en de Vrije Universiteit in Amsterdam van de hand. De angst op den duur een noordelijke nevenvestiging te worden speelde mee. De CHN (managementopleidingen voor hotel, toerisme/vrijetijd en retail; sociaal-pedagogische hulpverlening, creatieve therapie en lerarenopleiding basisonderwijs) hecht zeer aan identiteit en autonomie. ``Studenten hebben de buik vol van grote organisaties'', weet voorzitter Bert Vroon van het College van Bestuur. ``Ze zijn gereduceerd tot nummers. Hier vinden ze een overzichtelijke school, waarin ze gezien en gehoord worden.''

Terwijl de studenteninstroom op het landelijke HBO met vijf procent afnam, groeide de Leeuwarder opleiding met negen procent naar 5.500 studenten. In de Keuzegids Hoger Onderwijs komt de CHN met Vrijetijdsmanagement, Hotelmanagement, Personeel & Arbeid en Creatieve Therapie bovendien als beste uit de bus. De CHN staat al jaren in de top tien van beste hogescholen van Nederland.

markten aanboren

Het kleine sluit globalisering niet uit. Integendeel, de in 1987 via fusies ontstane CHN (toen nog geen 1.000 studenten) richt zich op de internationale en interculturele samenleving en afficheert zich graag als ondernemende opleiding. Het doel: een toonaangevend internationaal opleidingsinstituut worden. Nieuwe buitenlandse markten aanboren is noodzakelijk om in het turbulente hbo-veld overeind te blijven, vindt men. Waar andere hogescholen internationale uitwisselingsprogramma's kennen van docenten en studenten, opende de CHN vanuit Leeuwarden de afgelopen jaren als commerciële activiteit (niet publiek gefinancierd) nevenvestigingen in Qatar en Libanon. Dit is landelijk gezien bijzonder en voor zover bekend is de Friese opleiding een van de weinigen die op deze manier op de internationale markt opereert. In de toekomst staan nevenvestigingen in Indonesië, Aruba en Moskou op stapel, waar behoefte is aan hoger opgeleid (hotel)management. Lokale universiteiten, waar op de gevel `CHN-university' staat, kopen onderwijsprogramma's in bij de CHN. In Qatar, het rijke sultanaat aan de Arabische Golf, ging vorig jaar een opleiding voor 85 studenten van start, die er een bachelorsgraad kunnen halen in hotel- en toerismemanagement. In het golfstaatje sprak opmerkelijk genoeg juist een christelijke opleiding met waardengericht onderwijs aan, vertelt Vroon: ``Wij stomen studenten niet snel klaar als `moneymakers'. Moslims beseffen dat wij vanuit waarden en normen onderwijs geven en veel doen aan de persoonlijke ontwikkeling van de student. Met ons probleemgericht onderwijs stimuleren we hun zelfstandigheid, leren we ze kritisch zijn, vragen te stellen, bronnen te raadplegen en praktijkproblemen op te lossen. Dat sprak hen aan.''

Dit jaar start in het Zuid-Afrikaanse Port Alfred een CHN-hotelschool voor 20 studenten, de enige in het land waar een diploma voor hotelmanagement behaald kan worden. Het idee van buitenlandse vestigingen is afkomstig van Klaas Speelman, directeur van het Instituut Service Management, dat activiteiten voor de CHN op de commerciële markt uitvoert. ``In Kopenhagen of Frankfurt zitten ze niet op ons te wachten'', licht Speelman toe. ``We kiezen landen voor onze nevenvestigingen met groeimarkten.'' Vroon: ``We hebben een woord voor de wereld.'' Dat klinkt opeens heel bijbels, maar hij meent het. ``In Zuid-Afrika helpen we met onze Port Alfred Campus mee aan het creëren van een nieuwe sociale elite. In de township adopteren we een basisschool, waar we jaarlijks direct of indirect 40.000 euro insteken. Onze pabostudenten kunnen daar stage lopen.''

Nederlandse CHN-studenten kunnen desgewenst een semester studeren in Port Alfred en zich bekwamen in agrarisch toerisme of wildlife-lodge management. Ervaring kunnen ze opdoen in de leerbedrijven van naburige wildlifeparken. Leerbedrijven nemen een belangrijke plaats in bij de CHN, waarbij het principe is dat studenten het vak in de praktijk leren. Ondernemings- en onderwijsdoelstellingen houden elkaar in evenwicht. Onlangs werd Otterpark Leeuwarden in de Friese hoofdstad een nieuw leerbedrijf voor studenten. In de recreatiesector had de CHN er al een bij Technisch Doecentrum Aelous in Sexbierum. De eerste lichting CHN-studenten die een semester in de wildlifeparken gaat volgen, vertrekt binnenkort. Wie wil dat ook niet: in een pittoreske kuststad aan de Oostkaap vertoeven? Vroon: ``Een veredelde vakantie? So what? Studenten volgen een serieuze opleiding en mogen in een fantastische omgeving zitten. Een buitenlands verblijf is goed voor hun persoonlijke vorming.''

Vroon neemt in dit verband graag het woord Wanderbursche in de mond, een student die de hele wereld rondreist, studeert en levenservaring opdoet. Speelman: ``Het idee is dat onze studenten een interessante grand tour kunnen maken.'' De CHN wil maximum zes à zeven internationale vestigingen, op elk continent één. CHN-studenten kunnen ook semesters volgen aan de CHN-vestigingen in Qatar en Beiroet. Vroon: ``Wij bieden ze daar een hecht anker, een campus met een goede infrastructuur. Alleen daardoor vindt een echte ontmoeting met andere culturen plaats.'' En indirect profiteert de CHN zelf ook van de student-on-tour. ``Want dat levert ons weer veel expertise op.''

engelstalig

De CHN is een hogeschool met een sterk internationaal karakter. Meer dan 400 buitenlandse studenten volgen studies in Leeuwarden. Twee studierichtingen, hotel- en toerisme management, worden volledig Engelstalig aangeboden. Van de hotelschool is een derde van de studenten van buitenlandse afkomst. Liu Huan (28) uit Peking is een van de 100 Chinese studenten die aan de CHN onderwijs volgen. Ze woont twee jaar in Leeuwarden, waar ze `hospitality management' (hotelmanagement) studeert. Aan de wand van haar knusse appartementje hangen zelfgemaakte foto's van tulpen in de Keukenhof. Op tafel opengeslagen studieboeken. Als inwoonster van een stad met 20 miljoen inwoners wilde ze bewust naar een klein Europees land. En Holland ``is the garden of Europe'', met zijn tulpen, kaas, molens en koeien. Een clichébeeld? ``Je hebt hier zeker veel kaas en ik hou van Friesche Vlagmelk. Al zijn er hier in het noorden niet veel tulpen.'' Het wonen in een provinciestad (``ik wil drukke menigten mijden'') bevalt goed. Net als haar studie aan de CHN. Vooral het probleemoplossend onderwijs vindt ze een groot voordeel. ``Zelfstudie is heel goed. In China luister je naar de leerkracht, hier werk je in kleine groepjes, neem je meer deel aan de lessen, je leert besluiten te nemen en keuzes te maken.''

Lui Huan is tweedejaars en wil na haar afstuderen terug naar Peking. ``Tijdens de Olympische Spelen in 2008 komen er 35 nieuwe hotels bij in Peking. Die hebben allemaal behoefte aan goed geschoolde managers en een goede hotelstaf. Ik kan daaraan mijn steentje bijdragen. Een mooi idee.''

    • Karin de Mik