`Strijdkas' tegen ontoeschietelijke pensioenfondsen

De koepelorganisatie van verenigingen van gepensioneerden NVOG onderzoekt de mogelijkheid voor het aanleggen van een ,,strijdkas'' om rechtszaken te voeren als pensioenfondsen de inflatietoeslag op pensioenen niet betalen.

,,Die noodzaak wordt meer en meer gevoeld nu sommige pensioenfondsen de indexatie niet uitkeren'', zegt voorzitter D. den Hoedt van de NVOG, die verenigingen met in totaal 124.000 gepensioneerden vertegenwoordigt.

Geld voor juridische procedures blijkt de afgelopen tijd steevast een probleem als gepensioneerden zich tekort gedaan voelen door hun pensioenfonds of werkgever.

Bij een ,,indexatiemeldpunt'' van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen kwamen de afgelopen weken meer dan honderd reacties binnen, inclusief tientallen over pensioenfondsen die geen of minder inflatietoeslag betalen, zoals het fonds van PCM Uitgevers, de notariaatsmedewerkers, KPN en Econosto.

Een van de leden van de NVOG, de Vereniging van Oud-Hoogovens Medewerkers, heeft vorig jaar een financiële bijdrage geleverd aan gepensioneerden van het het Finse chemische bedrijf Kemira. In weerwil van een uitspraak van de Hoge Raad wil Kemira niet al zijn gepensioneerden een hogere indexatie betalen. Vorig jaar stelde de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof de Kemira-werknemers en gepensioneerden (,,Kemioren) op dit punt in het gelijk.

,,Wij vinden dat de NVOG een ondersteuningsfonds moet hebben voor processen die een landelijk belang vertegenwoordigen'', zegt Th. Wortman van de Vereniging van Oud-Hoogovens-Werknemers (VOHM). ,,Wij hebben de `Kemioren' 2.000 gulden betaald en hen de toezegging voor nog eens 2.000 gulden gedaan.''

De VOHM heeft ook de gepensioneerde KLM-vliegers 2.000 gulden toegezegd. Die zijn een proces tegen hun pensioenfonds en de KLM begonnen voor een structurele korting van de pensioenpremie van de KLM.

De `Kemioren' hebben ook steuntoezeggingen gehad van de gepensioneerden van Philips, KPMG en van de gepensioneerde KLM-vliegers.

Zelf heeft de VOHM in de zes jaar die zij inmiddels bestaat een voorziening voor bijzondere uitgaven van 120.000 gulden opgebouwd: geld voor rechtszaken, mochten die ooit nodig zijn. ,,Wij hebben bij de oprichting van de vereniging gezegd: wij moeten minimaal een ton hebben voor een eventuele rechtszaak. Anders heb je niets te eisen.''

De NVOG wil op zijn eerstekomende ledenvergadering in mei het idee voor een steunfonds bespreken.

    • Menno Tamminga