Ruzie tussen hotelscholen

Voor de Leeuwarder bestuursrechter vochten gisteren twee hotelscholen een conflict uit over een omstreden ministerieel besluit.

Waarom mag de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN) niet wat de Haagse hotelschool wel mag? Met andere woorden waarom mag de CHN in Leeuwarden van minister Hermans van Onderwijs geen nevenvestiging openen in Apeldoorn? En waarom mag de Haagse Hotelschool dat wel in Amsterdam?

Gisteren diende hierover een kort geding voor de Leeuwarder bestuursrechter, waarin de CHN schorsing van het ministeriële besluit vroeg een Haagse hotelschool in de hoofdstad toe te staan. Een hotelschool in Amsterdam is ,,zeer concurrerend', vindt de CHN, ook gezien het afnemend aantal hotelstudenten. Hoger hotelmanagement kan gevolgd worden in Maastricht, Den Haag, Leeuwarden en sinds vorig jaar ook in Breda en Deventer. In november 2000 spraken de vijf instellingen onderling af dat er vijf jaar lang geen nieuwe vestigingen zoouden bijkomen, gezien het teruglopend aantal studenten.

Collegevoorzitter B. Vroon van de CHN keek dan ook raar op toen hem het plan van zijn Haagse collega's ter ore kwam. Nog vreemder vond Vroon het dat Hermans het advies van de arbitrale commissie van het hbo, die negatief oordeelde over de Haagse nevenvestiging, terzijde schoof. Maar de Hotelschool Den Haag meent dat van een nieuwe vestiging geen sprake is. Advocaat B.J.M. Veldhoven: ,,Dit is geen uitbreiding. We blijven op het in de overeenkomst afgesproken studentenaantal zitten van in totaal 300.''

Een Amsterdamse vestiging heeft naar zijn smaak geen invloed op het studentenaantal van de hotelschool van de CHN. ,,Ik snap dat ze het niet leuk vinden. Maar als hun studenten niet meer uit Amsterdam komen, komen ze wel uit andere regio's.'' Vroon is hier niet zeker van. ,,De meeste studenten schrijven zich bij meerdere hotelscholen in. Het wordt steeds moeilijker om genoeg eerstejaars te trekken.''

En waarom mocht de CHN zelf geen nevenvestiging openen in Apeldoorn? Daar wil men, op verzoek van grootgrutters, één dag in de week een opleiding aanbieden aan bij de detailhandel werkende mbo'ers.

Er is grote behoefte aan zo'n hogere beroepsopleiding in de regio. Maar de minister verbiedt die. Curieus, vindt Vroon. ,,Hier schaart Hermans zich wel achter het advies van de arbitrale commissie.'' Namens de minister zei B.A. Broerse dat een CHN-vestiging in Apeldoorn niet samengaat met het bestaande mbo en derhalve ,,geen verankering in de lokale kennisstructuur'' heeft.

,,Gelegenheidsargumenten'' , mopperde Vroon. Hij vermoedt dat er een geheime afspraak ligt tussen Hermans, de gemeente Apeldoorn en vijf regionale opleidingen om te zijner tijd zelf een hbo-opleiding op te zetten. Broerse ontkende dit.

De bestuursrechter doet volgende week donderdag uitspraak.

Wetenschap en Onderwijs: CHN heeft nevenvestigingen in Zuid-Afrika, Libanon en Qatar.