`Nieuwkomers passen zich wel aan'

Nieuwe migranten passen zich wel degelijk aan aan de Nederlandse samenleving. Ten onrechte bestaat de indruk dat het integratieproces nauwelijks vordert. Ook de roep om hardere maatregelen is onterecht.

Dit zei professor H. Entzinger in zijn oratie Voorbij de multiculturele samenleving waarmee hij gisteren zijn benoeming tot hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aanvaardde.

,,Nederland is een multiculturele samenleving en zal dat ook blijven'', zei Entzinger. ,,Maar het bevorderen van multiculturaliteit is geen taak van de overheid.'' Door migranten als etnische minderheden te definiëren legt de overheid volgens Entzinger veel nadruk op hun gemeenschappelijke herkomst. Ontwikkelingen die zich binnen elk van de groepen voltrekken, worden daardoor onvoldoende opgemerkt. Zo doet de tweede generatie het in veel opzichten aanmerkelijk beter dan de eerste. ,,Dit wordt echter versluierd door het feit dat er in de meeste groepen telkens weer nieuwe migranten bijkomen''.

Uit onderzoek van Entzinger is gebleken dat migranten zich geleidelijk steeds meer op de Nederlandse samenleving oriënteren. De moslims blijven zichzelf als moslims beschouwen, maar de manier waarop zij hun godsdienst beleven vertoont steeds meer trekken van westers individualisme, aldus Entzinger. ,,Deze aanpassingen gebeuren in belangrijke mate spontaan, maar ze kosten wel tijd, vaak zelfs jaren''.

De contacten die migranten nog steeds houden met het land van herkomst, hoeven wat Entzinger betreft niet te wijzen op een slecht functioneren in Nederland. De toenemende mondialisering maakt dat steeds meer mensen zich identificeren met meer dan één staat . ,,Beleidsconcepten als de verzorgingsstaat en de multiculturele samenleving zijn onvoldoende flexibel om met deze trend rekening te kunnen houden. Zij hebben de neiging nieuwkomers uit te sluiten in plaats van hen in te sluiten.''