Meer schilders aan het werk in winter

De winterwerkloosheid onder schilders neemt sinds halverwege jaren '90 steeds verder af. Zat in 1994 nog bijna een kwart van de schilders thuis in de wintermaanden, in 1999 was dat teruggelopen tot 17 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) gisteren heeft gepubliceerd. De onderzoekers concluderen verder dat eenderde van de schilderbedrijven kampt met een `hardnekkig tekort' aan schilders. Vooral kleinere bedrijven lijden daaronder.