Meer bijbels dan internetaansluitingen?

Of `Jezus zelf' `een voorbeeld van onthaasting' was (zoals Maartje Somers schrijft in Leven &cetera van 2/3 maart 2002) is een vraag die ik graag aan theologen overlaat, maar dat zij die stelling zullen onderbouwen met een tekst uit Jesaja, die ongeveer 700 jaar voor Christus leefde, betwijfel ik.

Zijn er tegenwoordig meer mensen die een internetaansluiting hebben, dan mensen met een bijbel in huis? Heel goed mogelijk. Maar hoezeer ik mezelf ook tot de ongelovigen reken, toch schokte het mij dat als vindplaats voor een bijbeltekst een website wordt genoemd.

Antwoord:

We hebben het voor u nagevraagd. Er zijn volgens het Nederlands Bijbels Genootschap in Haarlem naar schatting 4,8 miljoen bijbels in Nederland, namelijk in 75 procent van de 6,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Het NIPO zegt dat volgens de laatste tellingen 56 procent van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting heeft, 3,7 miljoen. Er zijn dus volgens deze gegevens meer bijbels dan internetaansluitingen in Nederland.

    • L.J. Lewin