Kwetsende moslims (1)

Als aanvulling op het indrukwekkende stuk van Hafid Bouazza `Islam kwetst Nederland, het kreupele debat over de islam' (Z, 3 maart) stuur ik een door mij ingekort fragment uit een op internet gevoerde discussie over de `must' van een hoofddoek.

Layik Topcan Mesutoglu, Turkse, schrijft: ,,Lieve vriendinnen, in de Koran staat vrij duidelijk dat de sluier een essentieel onderdeel is van een voorschrift, opgesteld vanuit het oogmerk van zedelijkheid. Daar staat, Koran, 33:59: `O profeet, zeg tegen je vrouwen en dochters en de gelovige vrouwen dat zij als ze buiten zijn met hun bovenkleren hun lichaam moeten bedekken, opdat ze niet worden lastiggevallen'.

,,Dat is het punt: zedigheid is voorgeschreven om vrouwen te beschermen tegen het lastigvallen. Zedigheid is bescherming. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen! Vrouwen worden gedwongen een sluier te dragen omdat mannen hen anders mogelijk `lastigvallen'! We moeten dus aannemen dat islamitische mannen niet in staat zijn tot zelfcontrole, en islamitische vrouwen niet in staat tot zelfverdediging? Daarom is de enige bedoeling van de sluier bij de islam bescherming. Waarom niet er op staan dat ze in plaats daarvan zelfverdedigingslessen nemen?

,,De islamitische sluier is anders dan de sluier in de christelijke traditie, niet een teken van de autoriteit van de man over de vrouw. De islamitische sluier is, in tegenstelling tot de sluier in de joodse traditie, geen teken van luxe en distinctie. De islamitische sluier is slechts een teken van eerbaarheid met als enige doel het beschermen van vrouwen. De islamitische filosofie is dat veilig altijd beter is dan spijt. Vrouwen zouden veiliger zijn zonder sluier maar met kennis van zelfverdedigingstechnieken. Inderdaad, kennis van zelfverdediging en geen sluier is veiliger dan die kennis met een sluier, aangezien de sluier de bewegingen in de weg zit.''

    • Machteld Roede Maastricht