Kok: Fortuyn was gele kaart

De kiezers hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag ,,indirect een gele kaart uitgedeeld aan het kabinet''. Dit heeft premier Kok gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad gezegd.

,,Ik heb die boodschap goed begrepen'', aldus Kok, die de uitslag van woensdag uitgebreid met zijn collega's in het kabinet besprak. Zowel PvdA, VVD als D66 leverden bij de gemeenteraadsverkiezingen fors zetels in. Lokale partijen, in het bijzonder Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn, boekten grote winst.

De premier stelde dat de Paarse coalitiepartijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei veel beter moeten uitleggen wat de verdiensten van Paars zijn geweest. ,,We gaan het hele verhaal vertellen.'' Er mag volgens Kok ,,geen karikatuur'' worden gemaakt van de prestaties van het huidige kabinet. Niet alleen economisch maar ook op terreinen als volksgezondheid en veiligheid is er volgens hem de laatste jaren wel degelijk veel verbeterd.

Kok voegde er aan toe dat de kiezer woensdag ,,duidelijker in zijn veroordeling is geweest dan dat hij heeft aangegeven welke kant het nu moet uitgaan''. Volgens hem biedt dat hoop voor de partijen van de coalitie. ,,Veel verloren gegaan vertrouwen kan worden herwonnen.'' De premier stelde dat de media zich naar zijn smaak te zeer hebben geconcentreerd op Leefbaar Nederland en de Lijst Pim Fortuyn. ,,De huidige situatie vertoont alle trekken van een hype'', meende Kok. De aandacht ging tot zijn spijt meer uit naar emoties en sentimenten dan naar inhoud.

Kok onderstreepte dat hij dit noch de journalisten noch de kiezers kwalijk neemt. ,,Er klinkt geen spoor van verwijt in wat ik zeg.'' Met deze nadrukkelijke toevoeging leek de premier zich te willen vrijwaren van de kritiek die de afgelopen paar dagen is geuit aan het adres van de nieuwe PvdA-partijleider Melkert. Deze kreeg van vriend en vijand het verwijt dat hij zich in het lijsttrekkersdebat op de televisie in de nacht na de verkiezingen arrogant had opgesteld jegens Fortuyn en zijn inmiddels substantiële achterban. Kok stelde vast dat hijzelf in ,,een wat merkwaardige rol'' verkeert, doordat hij zich ditmaal niet herkiesbaar heeft gesteld voor de Tweede Kamer. Hij moet wel verantwoording afleggen over het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren maar hij zal geen rol meer spelen in een nieuwe coalitie.