KINDEREN HEBBEN VEEL BAAT BIJ EEN BETROKKEN VADER

Vaders die zich veel bemoeien met de opvoeding van hun kinderen krijgen dochters die minder gauw in psychische problemen raken en zonen die minder snel met de politie in aanraking komen. Dat blijkt uit een studie van de Britse wetenschappers Eirini Flouri en Ann Buchanan van de Oxford University. De onderzoekers volgden 17.000 kinderen die in 1958 zijn geboren en bekeken de leefsituatie van elk van hen op een leeftijd van 7, 11, 16, 23 en 33 jaar.

De analyse van de gegevens toonde een duidelijke rol van de vader in de opvoeding aan. Een grote betrokkenheid van de vader op zevenjarige leeftijd van het kind heeft een gunstige invloed op de latere schoolprestaties. Beter opgeleide vaders waren gemiddeld sterker betrokken bij de opvoeding van hun kinderen. Maar ook zonen uit arbeidersgezinnen lopen op volwassen leeftijd minder kans dakloos te worden als zij in hun jeugd een liefdevolle band met hun vader hebben gehad.

Hoe vroeger de vader zich met de opvoeding gaat bemoeien, hoe groter de kans dat de band met het kind ook tijdens de puberteit en de adolescentie blijft voortbestaan. Op verschillende leeftijden krijgt de vader een andere band met zijn kinderen, maar het concept van betrokkenheid blijft al die tijd hetzelfde, aldus de onderzoekers.

Een betrokken vader leest zijn kinderen voor en neemt ze mee op stap. Hij is geïnteresseerd in de mentale ontwikkeling van zijn kinderen en neemt in vergelijking met de moeder een evenredig deel van de opvoeding voor zijn rekening. De gunstige vaderinvloed bestaat ook als de zorgende man niet de biologische vader is of niet samenwoont met de moeder van de kinderen. Een `vaderfiguur' was voor de kinderen voldoende.

Het Britse ministerie van Onderwijs is onlangs de campagne `Dads & Sons, a winning team' begonnen, die vaders meer bij de opvoeding van hun kinderen moet betrekken. Het project is ingegeven door de slechte schoolprestaties van Britse jongens in de leeftijd van 11 tot 14 jaar in vergelijking met meisjes. Vaders kunnen de interesse van hun zoons weer activeren. Op een speciale website van het ministerie vinden vaders tips voor een harmonieuze omgang met hun zoons.

www.dfes.gov.uk/dadsandsons

    • Sander Voormolen