Het geheim van de spaarhypotheek

Ik heb altijd begrepen dat een bank onder meer winst genereert uit het verschil tussen de te betalen rente op ontvangen spaargelden en de ontvangen rente op leningen. Bij een spaarhypotheek (schuld en daarnaast een levensverzekering om de aflossing bijeen te sparen) is de door de hypotheekgever (geldlener) te betalen rente en de ontvangen rente op het spaardeel gelijk. Dit laatste spoort niet met de veronderstelling dat de bank verdient aan een renteverschil. Waar zit ik mis?

(P. van W.)

U ziet twee punten over het hoofd. De bank verdient allereerst direct de volle mep aan rente bij het afsluiten van de hypotheek en betaalt slechts mondjesmaat rente op de langzaam in waarde groeiende spaarverzekering. En ten tweede betaalt de geldlener periodiek een premie voor de spaarverzekering. Die bestaat uit een spaardeel, een risicodeel (met name overlijden) en kosten. De premie kan zo hoog zijn (en het spaardeel laag) dat er in feite geen rentegelijkheid is. Maakt u zich geen zorgen over banken en levensverzekeraars.

    • Adriaan Hiele