Een slimme vent, die zijn bijstand op tijd plant

Mijn ex-partner wil zijn huis op naam van mijn meerderjarige zoon zetten, omdat hij (de natuurlijke vader) over drie jaar van een bijstandsuitkering zal moeten leven en dan eerst zijn huis moet `opeten'. Stel dat hij onze zoon nog erkent. Wat zou het financieel betekenen voor de zoon om een huis te bezitten of op naam te krijgen?

Stel dat hij het huis over een jaar of twintig erft: hoeveel successierechten betaalt hij dan, als hij niet erkend is? Hoeveel als hij wel erkend is?

(C. K.)

Uw ex kan zijn huis verkopen aan uw zoon of schenken, hoewel dat minder voor de hand ligt. De schenking staat gelijk aan schenken aan een vreemde. Dat komt op rond de 50 procent succesierechten van de waarde (die ik niet weet), uit de zak van uw zoon.

Verkopen ligt eerder voor de hand. Daarvoor kan uw zoon een hypotheek sluiten, waarvan de rente aftrekbaar is, indien het zijn hoofdwoning wordt. Waar blijft uw ex dan? En met de opbrengst van de verkoop, komt hij niet in de bijstand. Wordt het niet uw zoons hoofdwoning (vader blijft er in wonen, tegen betaling van huur), dan valt het huis in box 3, als belegging, en is de rente niet aftrekbaar.

Alsnog erkennen van uw zoon is voordeliger. Het schenkingsrecht komt dan op rond de 12 procent. En wanneer uw ex bijvoorbeeld over twintig jaar overlijdt, erft zijn zoon op een koopje. Maar dat doet er dan niet meer toe, omdat de overdracht van het huis nu al wordt geregeld.

    • Adriaan Hiele