Een kievitsei is niet bijzonder lekker

Het zoeken van kievitseieren geeft een echt lentegevoel. Maar het mag eigenlijk niet meer, tenzij met de nodige papieren.

De tachtigjarige ex-wegenbouwer Bert Schutjens uit het oost-Brabantse Berlicum heeft donderdag voor de tweede keer in zijn leven het eerste kievitsei van Nederland gevonden en geraapt. Het ei is gecontroleerd en in orde bevonden door bestuurders van de Vereniging van Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus. Over twee weken krijgt Schutjens een oorkonde en een wisselbeker uitgereikt.

Schutjens vertelt dat hij het ei heeft aangetroffen in een maïsakker, als enige ei in een nest. Hij gaat het vermoedelijk zelf opeten, tenzij liefhebbers zich nog bij hem melden. Schutjens vond drie jaar geleden ook al het eerste kievitsei, eveneens op 7 maart. Twee jaar geleden vond zijn zuster Bertha uit het Oost-Brabantse Geffen het eerste kievitsei. Vorig jaar werd geen prijs toegekend in verband met de mkz-crisis.

Het is wellicht de laatste keer dat een eerste kievitsei op legale wijze kan worden geraapt, zo meldt het ministerie van LNV. Op 1 april van dit jaar wordt de nieuwe Flora- en Faunawet van kracht, waarin alle dieren in principe beschermd worden. Nederland wil het rapen van kievitseieren niettemin onder strenge voorwaarden toestaan. ,,Het is nu eenmaal een traditie'', aldus een woordvoerder. Maar daarvoor moet wel de Europese Commissie toestemming geven. De Commissie staat nu op het standpunt dat het rapen van kievitseieren niet geoorloofd is. Als er toch een regeling komt, dan is het voortaan aan de provincies om wel of geen toestemming te geven voor het rapen van kievitseieren.

Ook nu al is het rapen van eieren aan strenge voorwaarden gebonden. De raper moet beschikken over een eierzoekkaart die wordt uitgegeven door de weidevogelvereniging, alsmede over een Eierzoek Nazorg Overeenkomst waarin de grondeigenaar zich bekend maakt en toestemming geeft voor het beschermen van nesten na het rapen tegen maaimachines en vee. Schutjens zelf denkt niet dat er van nestbescherming veel terechtkomt. ,,De vorige keer had ik bamboestokken om het nest gezet, maar later waren toch alle nesten kapotgereden. De stokjes waren in de sloot gegooid.''

Schutjens voldeed aan alle voorwaarden, zo meldt penningmeester en controleur eerste kievitsei Henry Stroek van de weidevogelvereniging. Hij nam gisteravond poolshoogte in Berlicum. Het zogenoemde lotteren wees uit dat het een vers ei betreft dat bovendien nog niet bebroed is en derhalve nog geen kuiken kan bevatten. Wie lottert, houdt het ei onder water op wijsvinger en middelvinger. Is het ei vers en onbebroed, dan is het zwaar en blijft liggen. Is het ei ouder of bebroed, dan is het lichter en beweegt. Volgens Stroek is het rapen van kievitseieren niet schadelijk voor de kievitstand. ,,Er zijn de laatste jaren alleen maar meer kieviten gekomen. Wie het rapen afschaft, ontneemt de mens een stukje lentegevoel en benuttingsfunctie van de natuur.''

Eierraper Schutjens, die als huisdier een langdurig en hard fluitende kanarie bezit, vertelt dat hij kievitseieren niet bijzonder lekker vindt. ,,Er is weinig aan.''

    • Arjen Schreuder