De Unie: de andere bonden steken hun kop in het zand

Na de CAO kinderopvang scheidt de Unie zich opnieuw af van andere bonden. Nu bij Philips, met wie een CAO werd gesloten voor hoger personeel.

Philips is de afgelopen jaren vaker trendsettend geweest met de arbeidsvoorwaarden, en dat zou volgens Unie-voorzitter Jacques Teeuwen nu weer het geval kunnen zijn. Zijn vakbond heeft deze week als enige bond een akkoord gesloten met Philips over een nieuwe CAO voor het hogere personeel. ,,Wíj willen niet verantwoordelijk zijn voor een loon-prijsspiraal. De andere bonden steken hun kop in het zand.''

Philips en De Unie, die maar een paar honderd Philips-werknemers als lid heeft, kwamen een loonsverhoging van 2 procent overeen. Per 2003 volgt 0,5 procent structureel en 0,5 procent als eenmalige bonus eind januari 2003. FNV Bondgenoten, CNV Metaal en Electro en Philipsbond VHPP zijn laaiend. Ze voelen zich door Philips en de Unie buitenspel gezet. Zij willen 3,75 procent loonsverhoging en zinnen nu op acties.

Unie-voorzitter Teeuwen had bij het najaarsoverleg tussen de sociale partners en het kabinet al aangegeven voor 2002 een looneis van hooguit 2,5 procent verantwoord te vinden. ,,De looneis van de FNV, 4 procent, heb ik toen weggehoond. Onverantwoord.'' De loonkosten zouden dan een gat in de economie slaan. ,,De FNV loopt vaker twee jaar achter de feitelijkheden aan.''

Over 2001 heeft het hogeropgeleide Philips-personeel, zoheeft Teeuwen berekend, gemiddeld bijna 9 procent meer gekregen, in de vorm van collectieve loonsverhoging, incidentele verhogingen en bonussen.

,,Dan is toch in een jaar dat het slechter gaat, niet gek om pas op de plaats te maken''. Teeuwen verwacht bovendien dat ook in 2002 boven de CAO nog wel incidentele verhogingen worden gegeven. De uiteindelijke inflatie (in februari 3,8 procent) over 2002 zal volgens hem lager uitvallen, zodat de koopkracht van het Philips-personeel behouden blijft.

De andere bonden zien volgens Teeuwen veel te weinig in dat het risico van `weglekken' van werkgelegenheid groot is, ook bij de hoog opgeleide `kenniswerkers' van Philips. ,,Als de loonkosten te hoog worden dan kan Philips zo naar Polen of zo vertrekken. En weg is weg.''

Teeuwen vindt dat het er op begint te lijken dat ,,de loonmatiging van de afgelopen decennia in een paar jaar tijd wordt weggegeven''. Op het komende voorjaarsoverleg moet het kabinet de lasten verlichten met geld uit de overschotten van de sociale fondsen, in ruil voor loonmatiging. ,,Als we als vakbonden het overleg met het kabinet het serieus nemen, dan moeten we nu keihard het goede voorbeeld geven.''

    • Herman Staal