DE NIEUWE KAART

Stichting De Nieuwe Kaart van Nederland heeft de afgelopen jaren meer dan vijfduizend ruimtelijke plannen verzameld van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het zijn plannen met een `horizon' tot 2030. Soms zijn het nog slechts visies op een mogelijke ontwikkeling van een gebied, soms zijn de plannen heel concreet of is de uitvoering ervan zelfs al aan de gang. Het zijn plannen van allerlei slag: woningen, spoorwegen, gebieden om een overschot aan rivierwater op te slaan enzovoorts.

Op deze pagina is de Nieuwe Kaart te zien zoals de stichting die zelf sinds donderdag op posterformaat publiceert. Het is een weergave van de verzamelde plannen, met de huidige staat van Nederland op de achtergrond. Op de pagina's hierna worden onderdelen in detail getoond, en wordt ook een vergelijking gemaakt met de kaart die de stichting in 1997 publiceerde, de `oude Nieuwe Kaart'.

bron: Stichting De Nieuwe Kaart van Nederland

Meer informatie over de `nieuwe Nieuwe Kaart' is te vinden op de website van de stichting:

www.nieuwkaart.nl

Gerectificeerd

Nieuwe kaart

De bijlage Thema van 9 maart vermeldt een verkeerd internetadres van de Nieuwe Kaart van Nederland. Het juiste adres luidt: www.nieuwekaart.nl