Amsterdam neemt kosten WAO'ers over

De gemeente Amsterdam neemt de kosten van arbeidsongeschiktheid over van werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen. Dat is opmerkelijk, omdat de wet zegt dat zij zelf deze kosten moeten dragen.

De zogeheten Wet Pemba schrijft dat voor. De gemeente sluit echter een collectieve verzekering af bij een particuliere verzekeraar, die de werkgevers compenseert als zij een boetepremie moeten betalen voor werknemers die de WAO instromen. Het gaat daarbij om werknemers die een bijstandsuitkering ontvingen en via de zogenoemde Megabanenmarkt aan een baan zijn geholpen. De verzekeraars Interpolis, Nationale Nederlanden en Avéro Achmea hebben offerte uitgebracht. Met welk bedrijf de gemeente in zee gaat, is nog niet bekend.

De verzekering is het resultaat van onderhandelingen tussen de gemeente Amsterdam en MKB Nederland, in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat bevestigen de woordvoerders van minister Vermeend (Sociale Zaken) en van wethouder Van der Aa in Amsterdam. De minister vindt de maatregel van de gemeente ,,een positieve stimulans van de Megabanenmarkt'', aldus zijn woordvoerder. Eerder had Vermeend het verzoek van MKB Nederland om het risico voor werkgevers op zich te nemen geweigerd, omdat daarvoor de wet aangepast zou moeten worden.

Met de maatregel hoopt de gemeente Amsterdam werkgevers over de streep te trekken om langdurig werklozen in dienst te nemen. Vooral werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf maakten bezwaar tegen het mogelijk verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid van uitkeringsgerechtigden. Als een werknemer in de WAO zou belanden, zou de werkgever een verhoogde WAO-premie, de zogenoemde Pembapremie moeten betalen. Volgens MKB Nederland stond dit het in dienst nemen van langdurig werklozen op de Megabanenmarkt in de weg.

Werkgevers die arbeidsongeschikten in dienst nemen, zijn al gevrijwaard van de boetepremie door de zogeheten No-riskpolis die wettelijk is vastgelegd. Voor langdurig werklozen bestaat deze mogelijkheid niet.

De Megabanenmarkt werd door de gemeente Amsterdam georganiseerd om een strafkorting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ontlopen. De minister heeft de betaling van voorschotten op uitkeringen opgeschort omdat de Sociale Dienst mogelijk onrechtmatig uitkeringen verstrekte. Tussen 12 november vorig jaar en eind mei dit jaar moeten er op de markt 40.000 cliënten van de Sociale Dienst zijn gezien.

    • Mariël Croon