Website gemeente mag bescheiden

Volgens een onderzoek van de Consumentenbond schieten de websites van gemeenten tekort. De sites zijn te weinig interactief, niet altijd goed doorzoekbaar, gebruiken ambtelijke taal, en vermelden mailadressen waar langzaam of niet op vragen wordt gereageerd.

Hier klinkt een echo van de periode dat internet het middel was tegen alle kwalen. Talloze bedrijven hebben internetavonturen moeten bekopen met zware verliezen of een faillissement. Al die jaren is gesmaald over de overheid, die er niets van begreep. Dat klopte in veel gevallen, maar dit heeft de overheid behoed voor rampen. Gemeenten voeren internet nu in voorzover het nut is bewezen en in een tempo dat zij aankunnen, en dat is goed. Interactiviteit op zichzelf is geen deugd; het is verstandig te wachten op vraag van de kant van de burger voordat een mogelijkheid wordt geschapen.

Van de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners heeft bijna de helft nog geen website. Dat komt doordat het ontwerpen, huisvesten en onderhouden van een website veel aandacht en geld kosten, en de besparingen onzeker zijn.

Een hoofdstuk apart is de behandeling van mail. Het idee dat de ontvanger à la minute zou moeten antwoorden, is onzin. Wanneer het antwoord het opzoeken van informatie, het raadplegen van een derde, of behandeling in een vergadering vereist, is een week heel redelijk.

Het is aantrekkelijk voor burgers om de gemeente een vraag te mailen die mogelijk op de site wordt beantwoord. Je hoeft dan niet zelf te zoeken. Het kan dus voor overheden raadzaam zijn de mogelijkheid om te mailen juist niet te bieden, en op een bepaald soort vragen alleen in te gaan als ze worden overgebracht per brief of via een bezoek aan het gemeentehuis. Een hoge drempel is een uitstekend onzinfilter.

Het is flauw van de Consumentenbond om vast te stellen dat `een grote meerderheid' zijn paspoort digitaal wil kunnen aanvragen. Je kunt het document waarmee je je de rest van je leven zult identificeren, moeilijk aanvragen via een medium met onbegrensde mogelijkheden om met identiteit te knoeien. Voor een paspoort kom je langs, zo simpel is het.

H. Blankesteijn is internetjournalist.

    • Herbert Blankesteijn