VVD-team is geen echt team

De VVD heeft wel een `heel areaal' aan goede mensen, maar ze vormen geen eenheid. Partijvoorzitter Eenhoorn: `We moeten ons verschansen achter onze coryfeeën'.

,,Het slechtste wat we kunnen doen, is terugkeren naar de orde van de dag'', zegt VVD-voorzitter Bas Eenhoorn. Hij bepleit, na het dramatisch verlies van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen van deze week, een ,,andere aanpak'' bij de campagne voor de Kamerverkiezingen van 15 mei. De kopstukken van de VVD zouden daarbij meer als `team' in de openbaarheid aanwezig moeten zijn, vindt de voorzitter.

Om zijn ideeën ingang te doen vinden organiseert de VVD-voorzitter de komende dagen een groot aantal vergaderingen van diverse gremia binnen de partij, zoals het hoofdbestuur en de voorzitters van de VVD-Kamercentrales.

Een van Eenhoorns ideeën is om geen pauze in te lassen in de campagne, zoals VVD-leider Dijkstal wil, maar om vanaf nu onafgebroken met het `dreamteam' dat aan het hoofd staat van de lijst voor de Kamerverkiezingen, door het land te blijven toeren. Desnoods moet het werk in de Tweede Kamer daar maar onder lijden, meent Eenhoorn. Hij is het niet eens met lijsttrekker Dijkstal, die de campagne pas drie weken voor 15 mei in volle omvang wil hervatten.

De VVD-voorzitter meent dat het succes van Pim Fortuyn in Rotterdam aantoont dat het ,,niet genoeg is om te blijven tamboereren op onze standpunten'', maar dat het van het grootste belang is ,,om ons te verschansen achter onze coryfeeën'' als Dijkstal, Jorritsma, Zalm en anderen. Fortuyn, die grote aantrekkingskracht uitoefent op de kiezers terwijl hij nog niet over een verkiezingsprogramma beschikt, heeft aangetoond hoe belangrijk persoonlijke presentatie is, meent Eenhoorn. ,,We beschikken over een areaal van goede mensen, maar die hebben zich in de campagne tot nu toe te veel gemanifesteerd als vrijheidsdenkers, niet als één team.''

,,Wij moeten geen andere dingen gaan roepen'', zegt de voorzitter, daarmee tegemoet komend aan Dijkstals in het openbaar beleden weigering, in de standpunten van de VVD een ruk naar rechts te maken. ,,Maar we moeten het wel anders gaan roepen. Je kunt, nu de gevestigde partijen het hartstikke moeilijk hebben, niet zonder meer zeggen: we doen wat we altijd gedaan hebben. De verkiezingsstrijd is een wedstrijd, die we moeten aangaan. Het is van groot belang te kijken hoe de tegenstander het aanpakt.''

Ook binnen de fractie wordt gezegd dat de lijsttrekker in het begin van de campagne veel te tamme toespraken hield, die onvoldoende ingingen op concrete VVD-punten als asielbeleid, mobiliteitsbeleid e.d. Als gevolg daarvan dreigen anderen, zoals Fortuyn, zich deze thema's in de campagne toe te eigenen.

    • Raymond van den Boogaard