Vasalis

Bij het verhaal van Maarten Doorman naar aanleiding van de postuum verschenen bundel van M. Vasalis (Boeken, 04.03.02) is een kader met bibliografische gegevens bijgevoegd dat een onjuistheid bevat. Er staat te lezen dat de drie eerdere bundels van Vasalis bij G.A. van Oorschot zijn verschenen. Alle eer aan G.A. van Oorschot voor de nieuwe bundel, die er zeer verzorgd uitziet – een lust voor bibliofielen – maar de eerste drukken van de eerste twee bundels zijn niet uitgekomen bij Van Oorschot maar bij de onvolprezen A.A.M. Stols.

In een tijd toen men nog wist dat inhoud en vorm elkaar esthetisch versterken was Stols de uitgever van typografisch gezien prachtige bundels. De debuutbundel Parken en woestijnen kwam uit als nr.10 van de serie Helikon, met Piet Worms karakteristieke bandontwerp met de sierlijk gestileerde zwanen. De vogel Phoenix was ook van Stols en zag er als bundel veel indrukwekkender uit dan latere herdrukken bij Van Oorschot. De derde bundel Vergezichten en gezichten was de eerste van G.A. van Oorschot, en zag er vergeleken met de twee voorgangers, én ook met de recent uitgegeven postume bundel, eigenlijk maar wat sobertjes uit. Met alle respect voor uitgeverij G. A. van Oorschot meen ik dat u recht moet doen aan de nagedachtenis van A.A.M. Stols door deze correctie op te nemen.

    • Machiel A. van den Berg