`Sociale Dienst loopt nog gevaar'

De ,,broodnodige'' verbetering van de kwaliteit van de Sociale Dienst Amsterdam (SDA) loopt gevaar. Dat is de conclusie van het advies- en onderzoeksbureau i-Nova in het rapport `Een dienst in Spagaat'. i-Nova verrichtte in opdracht van de SDA onderzoek naar de `cultuur van de Sociale Dienst Amsterdam'. De SDA gaf opdracht tot dit onderzoek, omdat de dienst, volgens het rapport, staat ,,voor een van de moeilijkste opgaven in haar bestaan''. Namelijk: ,,in korte tijd schoon schip maken door achterstanden weg te werken en tegelijkertijd zorgen dat de organisatie op orde wordt gebracht.''

Die `orde' is nog ver te zoeken. Er gaapt, aldus de onderzoekers, een ,,kloof'' tussen directie en uitvoering, tussen hoofdkantoor en regio's, tussen politiek en uitvoeringspraktijk. Al jarenlang, zegt het onderzoeksbureau, heerst ,,kortsluiting'' tussen de mensen aan de top van de SDA en de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Bijstandswet. i-Nova spreekt over ,,telkens andere beleidsvisies'' en een ,,omvangrijk sturingsprobleem'' dat door de laatste reorganisatie is vergroot. De MegaBanenMarkt (MBM), in het leven geroepen om zoveel mogelijk van de 40.000 sollicitatieplichtige SDA-klanten aan werk te helpen, heeft deze kloof verbreed.

De crisis in het leidinggeven heeft tot gevolg dat het uitvoerend personeel alleen nog maar probeert ,,er het beste van te maken''. SDA-directeur A.Jansen erkent deze crisis.

Op de werkvloer, waar de ambtenaren contact hebben met de cliënten, wordt geklaagd over de hoge werkdruk. Door die druk verkeert het uitvoerend personeel ,,in een staat van matheid, demotivatie en scepsis'', aldus de onderzoekers.

Verantwoordelijk wethouder J.van der Aa (PvdA) kijkt niet op van de bevindingen. ,,Het is precies zoals ik de dienst ken. We hadden de hoop dat het enthousiasme waarmee de Megabanenmarkt werd opgepakt zich zou verspreiden. Je ziet dat dat niet is gebeurd, het negativisme is gebleven.''

Alles overziend zegt Van der Aa: ,,Als bestuurder constateer ik dat het vreselijk is. Financieel is de dienst weliswaar op orde en zijn de achterstanden weggewerkt, maar wat de cultuur van de organisatie betreft moet je vaststellen dat ze nog steeds out of control is.''

Het enige lichtpuntje is volgens hem dat de MBM goed loopt. ,,We overwegen nu de banenmarkt in kleinere vorm te verlengen''.

i-Nova heeft vastgesteld wat de medewerkers van de Sociale Dienst nu vooral willen. Dat is: rust en continuïteit.

Een woordvoerder van de Sociale Dienst verzekert: ,,Dat gaan we de medewerkers ook bieden: rust, zorg en aandacht. Dit is de eerste stap op weg naar renovatie van de dienst.''

    • Hans Moll