SER: geen WAO bij burn-out

Zieke werknemers met de vermoedheidsziekte ME, burn-out, overspannenheid, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen, whiplash of met slijtage aan het bewegingsapparaat komen niet meer aanmerking voor een WAO-uitkering. Dat staat in een nog vertrouwelijk, uitgewerkt WAO-voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De onderhandelaars in de SER, waarin onder andere vakbonden en werkgevers vertegenwoordigd zijn, willen met een lijst van ziekten die niet in aanmerking komen voor de WAO de drempel tot een uitkering verhogen. Leden van de SER spreken vandaag over het uitgewerkte voorstel, waarover op hoofdlijnen al in januari een akkoord is bereikt.

De bedoeling is dat de voltallige SER het WAO-voorstel op 22 maart onderschrijft en dat er een advies aan het kabinet wordt uitgebracht. Het kabinet wil dan binnen een maand met een eigen voorstel komen dat gebaseerd is op dit advies.

De onderhandelaars willen ,,positieve, limitatieve lijsten'' opstellen van ziekten en aandoeningen die recht geven op een WAO-uitkering. Deze lijsten zouden in de wet opgenomen moeten worden. Volgens de huidige wet bepaalt de keuringsarts op grond van het verlies aan `verdiencapaciteit' of er een WAO-uitkering wordt toegekend. Dat kan betekenen dat bij de ene werknemer slijtageklachten wel tot een WAO-uitkering leiden en bij een ander niet.

De SER noemt nog geen ziekten die wel tot een WAO-uitkering moeten leiden, maar alleen de aandoeningen die geen recht op WAO zouden moeten geven, zoals whiplash en overspannenheid. ,,Personen met dergelijke klachten zijn doorgaans veel beter af door te blijven deelnemen aan het arbeidsproces'', aldus het voorstel. Volgens het akkoord krijgen alleen nog werknemers die `duurzaam' arbeidsongeschikt zijn een WAO-uitkering. Duurzaam houdt in dat iemand ten minste vijf jaar niet zal herstellen. De `positieve' lijst van aandoeningen wordt hierop gebaseerd. Volgens medici die door de SER zijn geraadpleegd is van de genoemde aandoeningen bekend dat ze binnen vijf jaar te genezen zijn. Bij de keuring zullen deze lijsten ,,dwingend'' worden gehanteerd.