Raadsverkiezingen 2

De verkiezingsuitzending van NOS-Actueel, woensdagavond op Nederland 2, zorgde precies voor de verwarring die de omroep zelf had willen voorkomen. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen werden volstrekt overschaduwd door de resultaten van een nieuwe landelijke opiniepeiling.

Uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen zijn nauwelijks te vertalen naar Tweede Kamerverkiezingen. Bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen was er dikwijls sprake van scherpe kritiek op pogingen in die richting. NOS-Actueel had zich dan ook voorgenomen om het dit jaar anders aan te pakken.

De daadwerkelijk door partijen behaalde gemeenteraadszetels zouden worden vergeleken met de resultaten uit 1998. Een heldere methode, die recht doet aan het lokale karakter van gemeenteraadsverkiezingen en waarmee landelijke trends concreet zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Helaas meende NOS-Actueel ook de resultaten van een landelijke opiniepeiling te moeten introduceren. Onderzoeksbureau Interview/NSS onderzocht op welke partij kiezers zouden stemmen als er nu Kamerverkiezingen zouden worden gehouden. Niet alleen was die vraag volstrekt niet aan de orde, maar landelijke lijsttrekkers werden gedwongen te reageren op een peiling in plaats van op de daadwerkelijke verkiezingsuitslag. Dat vertroebelde de discussie des te meer, omdat bijvoorbeeld GroenLinks met enig recht een overwinning kon claimen: de partij was van 398 naar 432 gemeenteraadszetels gegaan. De peiling van Interview/NSS gaf echter een totaal ander beeld te zien: volgens het onderzoeksbureau zou GroenLinks twee van haar elf kamerzetels moeten inleveren als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden.

Bovendien rijst de vraag hoe betrouwbaar de peilingen van Interview/NSS zijn. Er is immers al maanden sprake van een ongekend groot verschil tussen de opiniepeilingen van Interview/NSS en het NIPO, de twee voornaamste onderzoeksbureaus.

Het is jammer dat NOS-Actueel haar goede voornemens niet heeft kunnen waarmaken. De enige betrouwbare peiling van gisteren was de verkiezingsuitslag.

    • Joan Arensman
    • van Politiek-Digitaal