Muziek

De Turkse bakker stond, met een rode fez op, deeg uit te rollen voor de pizza's die rond lunchtijd gretig aftrek vinden. Tijdens het deegrollen converseerde hij met zijn klanten en maakte grapjes met zijn vrouw en dochtertje.

Een van de klanten, een blonde vrouw, vertelde de bakker dat hij op de radio was geweest. De bakker vond het jammer dat hij het had gemist.

`Maar misschien luistert u nooit naar de radio,' opperde de vrouw.

`Jawel hoor.' Hij wees naar een radiootje achter hem.

`O, maar u luistert natuurlijk naar muziek,' zei ze begrijpend.

`Nee, ik luister altijd naar de NPS op 747 AM, vroeger Radio 5... Culturele programma's. Maar', voegde hij er toegeeflijk aan toe, `mijn dochtertje luistert naar Radio 538. De hele dag, als ze de kans krijgt.'

    • Manja Ressler