Mandaat

Anders dan betoogd in de boekbespreking `Roemenië werd per minuut wat kleiner' (Boeken, 04.01.02) mag men niet stellen dat met de vredesconferentie van 1919 `de zionisten hun Palestijnse mandaat kregen'. Dit mandaat werd immers aan Engeland toegekend. Formeel maakte het ook niet uit dat de Balfour-verklaring de joden een thuisland in Palestina beloofde, al was het met uitdrukkelijke vermelding van de rechten van de aldaar woonachtige Arabische bevolking.

    • G. Meihuizen