Inflatie daalt tot 3,8 procent

De inflatie in Nederland bedroeg in februari van dit jaar 3,8 procent, en is daarmee licht gedaald ten opzichte van de 4,0 procent in januari.

De inflatie is nu op het laagste niveau sinds december 2000, de maand voordat de btw-verhoging per 2001 de inflatie extra opjoeg vorig jaar.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. De inflatie volgens gemeenschappelijke Europese normen berekend, bedroeg in februari 4,5 procent, en is daarmee sterker gedaald ten opzichte van de 4,9 procent in februari. Ten opzichte van het Europese gemiddelde blijft de inflatie wel zeer hoog. Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, schatte gisteren dat de inflatie in het euro-gebied in februari 2,5 procent heeft bedragen, tegen ook 2,5 procent in januari.

De stijging van de prijsindex voor de gezinsconsumptie is volgens het CBS in februari vooral getemperd omdat de prijzen van verse groenten in die maand daalden ten opzichte van de vorige maand. Dat neemt niet weg dat ze ten opzichte van vorig jaar februari nog steeds 19 procent hoger liggen. Ook kleding en schoeisel hadden statistisch een temperend effect op de inflatie, evenals de prijzen van autobrandstoffen en tabakswaren.

De afgeleide prijsindex voor de gezinsconsumptie, die lastenverhoging door de overheid buiten beschouwing laat, steeg in februari met 3,9 procent ten opzichte van februari vorig jaar. De afgeleide prijsindex voor gezinnen met een laag inkomen nam met 3,7 procent oe. Dit laatstgenoemde inflatiecijfer speelt een rol bij de onderhandelingen over cao's.

Volgens de CBS-gegevens, waarbij de afgeleide prijsindex even snel stijgt als de totale prijsindex, is het eenmmalige verhogende effect van de btw-verhoging van vorig jaar nu geheel uit het inflatiecijfer verdwenen.