`De kiezer heeft altijd gelijk. Dus moet het beter'

Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn is na de verkiezingen gisteren de grootste fractie in de raad. De burgemeester is geschrokken.

Even geen vergaderingen, maar bijpraten. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En: hoe moet het nu verder? Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam hield gisteren een `dag van reflectie'. Vandaag is het weer een gewone dag. De burgemeester is om half negen op kantoor, straks gaat hij het college voorzitten. Vanmiddag bespreken de fractieleiders de nieuwe zetelverdeling: in welke bankjes zetten we de 17 raadsleden van Leefbaar Rotterdam?

Was het een schok?

,,Ja. Toen ik het dinsdagavond zag, schrok ik echt. Bij de eerste tien procent getelde stemmen dacht ik: dit is niet representatief, dit ga ik niet voorlezen, dit kan ik de mensen niet aandoen. Maar bij vijftig procent moest ik wel.

,,Even schrikken had ik trouwens niet erg gevonden. Alles heeft zijn voordeel. Maar dan had het wel iets rustiger gemoeten: tien, elf zetels. Dat verwachtte ik ook.''

U zag het dus wel aankomen?

,,Het was aan de gang. Ik kom in de stad, ik praat met mensen. Dan voel je heus wel wat er aan de hand is. Ik zag ook dingen misgaan. Als ik dan weer op het stadhuis kwam stelde ik daar ook vragen over. Maar je kunt niet alles meteen oplossen. Het is ook niet zo dat het gemeentebestuur niet hard heeft gewerkt. Dat is het niet. Maar je hebt te maken met hoe het wordt beoordeeld. En dit is geen goed rapportcijfer.''

Wat is er niet goed gegaan?

,,Ik lees analyses die zeggen dat het te maken heeft met de Partij van de Arbeid. Maar die analyses deel ik niet. Je moet de cultuur van een stad respecteren. De PvdA was hier altijd de grootste partij, dat is waar. Maar dat heeft ook met de samenstelling van de bevolking te maken.

,,Dit gaat over het organiserend vermogen van de stad. Dus: krijgen we de dingen voor elkaar? Dat moet sneller en beter. Dat is de kern van de zaak. Meer uitvoeren. Geen dikke nota's meer.''

Er is te veel bureaucratie?

,,Er is veel bureaucratie, ja. Dat is een kernpunt. Dat komt ook te staan in het ambtelijk memorandum voor het nieuwe college: er moet meer uitvoeringsgericht worden gewerkt.

,,We hebben hier de afgelopen tijd alle diensten doorgelicht. Dat was een heel goed project, maar dat is volstrekt onzichtbaar gebleven in de campagne. Nou ja goed, je moet natuurlijk ook niet te veel over interne toestanden praten. De raad ook niet, trouwens. De raad moet niet willen debatteren over structuren. Partijen moeten politiek bedrijven.''

Het heeft dus ook te maken met een bepaalde stijl van werken?

,,Ja. We moeten ons afvragen of we duidelijk genoeg zijn geweest. Of we de goede prioriteiten hebben gesteld. Een groot deel van de bevolking vindt van niet. En de kiezer heeft altijd gelijk. Dus moet het beter. Absoluut. Minder prioriteiten. Definiëren wat je de bevolking belooft en dat dan ook realiseren.

,,Als je het over veiligheid hebt, moet je ook aangeven wat je wilt bereiken, ook al bereik je nooit de factor nul. Mensen weten dat je die factor nul niet bereikt, maar ze moeten wel zien dat het beter gaat. Dat we er mee bezig zijn. Schoon, heel en veilig, dat is echt heel belangrijk. De werkgelegenheid. Het onderwijs. Dat zijn de onderwerpen waar het om gaat.''

,,Het moet me trouwens wel van het hart dat dit ook een nationale zaak is. Fortuyn speelt een cruciale rol in het landelijke politieke debat. En dat is neergedaald op deze stad. In Utrecht, met Henk Westbroek, was dat niet zo.''

Denkt u dat deze verkiezingsuitslag effect zal hebben op de uitstraling van de stad, op het investeringsklimaat?

,,Dit is natuurlijk niet goed voor ons imago. Het is belangrijk voor de economie van een stad om een stabiel bestuur te hebben. Dus daar maak ik me wel zorgen over. We moeten er echt in investeren dat er zo'n bestuur komt, met een helder programma.Ik hoop niet dat deze uitslag invloed zal hebben op bedrijven die hier naar toe willen komen, op investeerders. Maar investeerders kijken natuurlijk altijd naar: wie zitten daar, wat is hun programma en hoe is het daar?

,,Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat ik na raadsverkiezingen buitenlandse media op bezoek krijg. Engelse. Belgische. Nu wel. En dat vind ik geen goed teken. Ze komen hier niet omdat het goed gaat.

,,Ik ben er trouwens niet happig op om op te treden voor de Vlaamse of Franstalige Belgische televisie. Ik wil niet dat Rotterdam met Antwerpen wordt vergeleken. Die vergelijking is niet aan de orde. Dus die media mijd ik.''

Hoe nu verder?

,,Leefbaar Rotterdam is aan zet. Ze moeten zeggen wat ze willen. Een programma op tafel leggen. Partners vinden. Onderhandelen. En dan moeten we maar eens kijken waar we uitkomen. Iedereen moet de komende tijd goed nadenken over zijn verantwoordelijkheid voor de stad. Hoe je het ook wendt of keert, over een paar weken moet er een nieuw college zijn.''

    • Gretha Pama