Campagne PvdA moet anders

De voorzitter van de PvdA, Ruud Koole, vindt dat zijn partij anders campagne moet gaan voeren voor de verkiezingen van 15 mei. Het gaat om meer dan alleen `beleid, beleid'.

,,Het mag niet weer gebeuren'', vindt PvdA-voorzitter Ruud Koole na het optreden van lijsttrekker Melkert in het nachtelijk tv-debat met Fortuyn. ,,Het was vreselijk'', zegt hij over Melkerts ostentatieve afkeer om met Fortyn te spreken, ,,en het is chique dat Melkert dat gisteren in Netwerk ruiterlijk heeft toegegeven. Je kunt natuurlijk zeggen dat het door vermoeidheid kwam, maar toch, de lijstrekker van de PvdA mag nooit arrogant overkomen''.

Koole kan zich overigens wel voorstellen dat Melkert zich, zoals hij aanvoerde, persoonlijk geraakt voelde door Fortuyns opmerkingen over ,,dweilen met de kraan open'' inzake het vreemdelingenbeleid, ,,toch moet die houding anders''.

Koole heeft ook andere kritiek op de onder leiding van Melkert gevoerde campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het onderwerp criminaliteitsbestrijding bijvoorbeeld is ,,te rechts doorgekomen'', vindt Koole. ,,De repressie kwam goed door, maar te weinig werd duidelijk dat repressie het sluitstuk moet zijn van een links veiligheidsbeleid dat gekenmerkt wordt door veel aandacht voor streven naar preventie en begrip voor slachtoffers.''

,,Nu heeft er een vertekening plaatsgevonden van het beeld van een PvdA, die als kernwaarden sociale zekerheid, alsmede werk en inkomen heeft, en ook op het gebied van de criminaliteitsbestrijding een bredere aanpak voorstaat'', meent Koole. ,,We moeten ons die vertekening zelf aanrekenen, al was het juist om dit thema voor de gemeenteraadscampagne te kiezen, omdat het aansluit bij lokale zorgen.''

,,Dat het politieke klimaat is verhard, waarbij genuanceerde standpunten minder goed doorkomen'', acht hij geen voldoende excuus voor wat er is gebeurd ten aanzien van de vertekening van de PvdA-standpunten.

,,De campagne moet toch anders'', concludeert de PvdA-voorzitter, die dit standpunt de komende dagen in interne vergaderingen zal uitdragen. ,,We moeten ook meer naar buiten, uit de bureaus en departementen. Een gevaar dat de PvdA bedreigt is ook dat er over de hoofden van de mensen heen over `beleid, beleid' wordt gesproken. We moeten nederiger zijn naar de kiezer en meer een taal spreken die de mensen begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen. Het is tijd voor een herschikking van de campagne.'' Daarnaast moet de campagne beter georganiseerd worden, meent de PvdA-voorzitter. ,,Nu hoorden afdelingen soms pas enkele dagen van tevoren dat Melkert kwam. Dat is lastig, want tenslotte drijft de PvdA op vrijwilligers.''

    • Raymond van den Boogaard