Boccaccio

In Boeken (15.02.02) wordt het verschijnen vermeld van Boccaccio's Trattatello in laude di Dante in de `eerste Nederlandse vertaling'. Dit is niet juist. In 1987 verscheen bij uitgeverij Bembo te Amsterdam de eerste vertaling in het Nederlands – getiteld Dante's leven – van dit bijzondere werkje, van de hand van ondergetekenden. Uw krant heeft er indertijd een lovende recensie van Frans van Dooren aan gewijd. Wellicht is het misverstand veroorzaakt door Boccaccio zelf, die van het Trattatello twee versies naliet, de zogenaamde `Intero' en een kortere, latere versie, het zogenaamde `Compendio'. Wij kozen voor de laatste omdat deze, naar onze mening, evenveel informatie geeft als de langere en bondiger is.

    • Bas Arnold
    • Johan Vink