Beproeving Rolls

De cijfers van Rolls-Royce hebben voornamelijk betrekking op de periode van vóór 11 september, een periode die nu van louter historisch belang is, maar ze waren beter dan verwacht. De verkopen hielden beter stand en het concern heeft de verliezen bij zijn energiedivisie teruggebracht. Het orderboek is met 10 procent gegroeid tot 14,4 miljard pond, met een sterkere nadruk op de dienstverlening. Rolls haalt nu ongeveer 40 procent van zijn omzet uit de vermoedelijk stabielere onderhoudsdivisie. En het concern heeft de gemiddelde nettoschuld met een kwart verminderd tot 990 miljoen pond (1,6 miljard euro).

Toch moet de werkelijke proef op de som nog komen. De verkopen van motoren voor de burgerluchtvaart zullen dit jaar ondermaats blijven, terwijl de inkomsten uit onderhoud en reparatie onder druk kunnen komen als luchtvaartmaatschappijen vliegtuigen langs de kant zetten om geld uit te sparen. Rolls zegt dat het daar tot nu toe minder last van heeft dan zijn concurrenten, omdat zijn vloot jonger is, maar aan die immuniteit kan een eind komen.

Bovendien kan de verbetering van de financiële positie van Rolls-Royce van tijdelijke aard blijken. Het bedrijf geeft toe dat de gemiddelde nettoschuld dit jaar waarschijnlijk weer naar 1,3 miljard pond klimt als de markt inzakt. En Rolls kent nog steeds substantiële lasten, die buiten de boeken zijn gehouden.

Daaronder bevinden zich onder meer garanties ter waarde van 283 miljoen pond met betrekking tot de restwaarde van motoren, verplichtingen tot een bedrag van 900 miljoen pond om `omzet te delen' met partners die aan de productontwikkeling hebben bijgedragen, en schulden ter hoogte van zo'n 780 miljoen pond om de aankoop van vliegtuigen en motoren door klanten te financieren. Verder heeft het pensioenfonds een tekort van 284 miljoen pond. Volgens Rolls kan dat nog in een overschot veranderen voordat het concern verplicht is om het fonds aan te vullen, maar het kan ook anders uitpakken. Gezien die onzekerheden, lijkt een premie in de beurskoers van 20 procent moeilijk te rechtvaardigen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

    • Jonathan Ford